Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os.2017.1-03
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1/2017
Trauma dezintegracji i integracji w wymiarze lokalnym na przykładzie powojennego powiatu ełckiego

Autorzy: Stefan M. Marcinkiewicz
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Słowa kluczowe: trauma kulturowa dezintegracja integracja tożsamość lokalna
Rok wydania:2017
Liczba stron:13 (33-45)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Teoria traumy kulturowej, spopularyzowana w Polsce przez Piotra Sztompkę, nadaje się do analizy procesów społecznych zachodzących na tzw. Ziemiach Odzyskanych po drugiej wojnie światowej. Przed wojną największa część Mazur należała do Prus Wschodnich w Trzeciej Rzeszy i była zasiedlona przez Mazurów i Niemców. Po upadku nazistowskich Niemiec Mazury stały się częścią Polski. Większość Mazurów i Niemców uciekła lub została zabita pod koniec wojny. Mazury zostały zasiedlone przez Polaków. Trauma kulturowa to proces kulturowy, który jest zapośredniczony przez różnorodne formy reprezentacji, łącząc przemiany tożsamości zbiorowej i przemiany pamięci społecznej (Ron Eyerman). W tym przypadku trauma kulturowa wiązała się z procesami dezintegracji oraz integracji społecznej. Przymusowe i dobrowolne migracje prowadziły do rozpadu dotychczasowych terytorialnych struktur społecznych i powstania nowych społeczności. Powojenne procesy dezintegracji i integracji przedstawiono na przykładzie miasta Ełk i powiatu ełckiego. Wykorzystano do tego celu literaturę przedmiotu, archiwalia i wywiady biografczne zrealizowane w powiecie ełckim. Jeden z głównych wniosków badawczych wskazuje na istnienie związku traumy kulturowej ze słabą tożsamością lokalną na Mazurach.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Alexander, J.C., Eyerman, R., Giesen, B., Smelser, N.J, Sztompka, P. (2004). Cultural Trauma and Collective Identity. Oakland: University of California Press.
2.APS, O. Ełk, PUR. Sprawozdania miesięczne z działalności oddziału 1946, sygn. 116/1.
3.Archiwum Państwowe w Suwałkach Oddział Ełk (APS O. Ełk), Starostwo Powiatowe Ełckie.
4.Boharewicz-Richter, A. (1999). Korzenie. Suwałki: Wydawnictwo Z.J. Filipkowski.
5.Karkowska, M. (2014). Pamięć kulturowa mieszkańców Olsztyna lat 1945–2006 w perspektywie koncepcji Aleidy i Jana Assmannów. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofi i Socjologii PAN.
6.Kawecki, J., Roman, B. (1970). Ełk. Z dziejów miasta i powiatu. Olsztyn: Wydawnictwo Pojezierze.
7.Król, J. (2010). Historia pomocy – Rodzina Dobkowskich. Polscy sprawiedliwi. POLIN, Muzeum Historii Żydów Polskich. Pobrano z: https://sprawiedliwi.org.pl/pl/historie-pomocy/historia-pomocy-rodzina-dobkowskich (28.12.2016).
8.Marcinkiewicz, S. (2015). Mityczna stolica Mazur. Między Ełkiem a Lyck, Ełk: Muzeum Historyczne w Ełku.
9.Przegiętka, M. (2008). Rywalizacja na pograniczu. Prusy Wschodnie i sąsiednie polskie powiaty województw białostockiego i warszawskiego w drugiej połowie lat trzydziestych XX wieku. Komunikaty Mazursko-Warmińskie, 4, 125–136.
10.Referat Budowlany. Sprawy grobownictwa wojennego 1949, sygn. 130/111.
11.Sakson, A. (1998). Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945–1997. Poznań: Wydawnictwo Instytutu Zachodniego.
12.Sakson, A. (2004). Migracje w XX wieku. W: M. Salamon, J. Strzelczyk (red.) Wędrówka i etnogeneza w starożytności i średniowieczu (s. 441–456). Kraków: Historia Iagellonica.45
13.Schieder, Th. (1955). Deutsche Bevölkerung aus den Gebieten Östlich der Oder-Neisse, BI/2. Wolfenbüttel: Grenzland-Druckerei Rock & Co.
14.Sztompka, P. (2007). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
15.Tryczyk, M. (2015). Miasta śmierci. Sąsiedzkie pogromy Żydów. Warszawa: Wydawnictwo RM.
16.Zaremba, M. (2012). Wielka trwoga. Polska 1944–1947. Ludowa reakcja na kryzys. Kraków: Wydawnictwo Znak, Instytut Studiów Politycznych PAN.
17.Zaremba, M. (2016a). Krajobraz po wojnie. Pomocnik Historyczny Polityki, 4.
18.Zaremba, M. (2016b). Niepewność jutra. Pomocnik Historyczny Polityki, 4.