Opuscula Sociologica

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Sociologica

ISSN: 2299-9000     eISSN: 2353-2882    OAI    DOI: 10.18276/os
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1/2017

Rok wydania:2017

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

1 (3-3) --- Więcej
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Od redaktorów naukowych numerów 1 i 2 z 2017 roku

2 (5-6) --- Więcej
1.

Źródła białych plam w socjologii

8 (7-14) Marian Golka Więcej
2.

Stanowiska teoretyczne w socjologii regionu

18 (15-32) Jacek Poniedziałek Więcej
3.

Trauma dezintegracji i integracji w wymiarze lokalnym na przykładzie powojennego powiatu ełckiego

13 (33-45) Stefan M. Marcinkiewicz Więcej
4.

Wokół miejsca. Integracja i tożsamość mieszkańców Elbląga i okolic

12 (47-58) Karolina Ciechorska-Kulesza Więcej
5.

Strażniczki wartości i aktorki zmiany – ku określeniu roli kobiet w konstruowaniu tożsamości mniejszości ukraińskiej o korzeniach wysiedleńczych

12 (59-70) Aleksandra Herman Więcej
6.

Pamiętam, że... O społecznej konstrukcji pamięci mieszkańców miast Ziem Zachodnich i Północnych na przykładzie Wrocławia

13 (71-83) Kamilla Biskupska Więcej