Europa Regionum

ISSN: 1428-278X    OAI    DOI: 10.18276/er.2015.24-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / t. 24 2015
Finansowanie zrównoważonego rozwoju turystki w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Autorzy: Agnieszka Franczak
Akademia im Jana Długosza w Częstochowie

Stefan Nowak
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Data publikacji całości:2015
Liczba stron:12 (107-118)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu