Ekonomiczne Problemy Turystyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki

ISSN: 1644-0501     eISSN: 2353-3188    OAI    DOI: 10.18276/ept.2015.2.30-08
CC BY-SA   Open Access   DOAJ

Lista wydań / nr 2 (30) 2015
Czy tylko blaszane zegarki? Znaczenie współczesnych jarmarków-przykład Jarmarku Katarzyńskiego w Toruniu

Autorzy: Jadwiga Biegańska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Elżbieta Grzelak-Kostulska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Monika Kosmela
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Krzysztof Rogatka
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Stefania Środa-Murawska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Słowa kluczowe: Jarmark Katarzyński jarmarki turystyka kulturowa Toruń
Rok wydania:2015
Liczba stron:17 (125-141)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu oraz przeprowadzonych badań było wskazanie wielowymiarowego (z punktu widzenia tak gospodarki, jak i społeczeństwa) znaczenia jarmarków jako wydarzenia turystycznego na przykładzie odbywającego się na terenie Torunia Jarmarku Katarzyńskiego. Przyjęto, że pomimo całkowitej utraty tradycyjnej roli przez jarmarki we współczesnych miastach nadal w istotny sposób mogą one kształtować życie społeczno-gospodarcze. Wpływ ten będzie znacznie różnić się od obserwowanego w przeszłości, jednak ukształtowane w minionych stuleciach kierunki oddziaływania jarmarków, choć w przeobrażonej formie, w kontekście istoty turystyki kulturowej nadal będą dostrzegalne. W opracowaniu wykorzystano oryginalne materiały pozyskane w trakcie badań terenowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adamczyk J., Gębarowski M., Targi a rozwój miasta i regionu (na przykładzie Rzeszowa oraz województwa karpackiego), „Studia i Prace Kolegium Zarządzania” 2008, z. 86.
2.Buczkowska K., Turystyka kulturowa. Przewodnik metodyczny, AWF, Poznań 2008.
3.Gębarowski M., Współczesne targi. Skuteczne narzędzie komunikacji marketingowej, Regan Press, Gdańsk 2010.
4.Jędrysiak T., Turystyka kulturowa, PWE, Warszawa 2008.
5.Kaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B., Produkt turystyczny, „Turystyka i Hotelarstwo” 2002, nr 1.
6.Kałduński M., Targi i wystawy międzynarodowe. Studium prawne poprzedzone wstępem historycznym, Top Kurier, Toruń 2002.
7.Kruczek Z., Walas B., Nowoczesne postrzeganie promocji kulturowych produktów turystycznych, w: Kultura i turystyka – wspólnie zyskać, red. A. Stasiak, Wyd. WSTiH, Łódź 2009.
8.Lewicki S., Historia handlu w Polsce na tle przywilejów handlowych, „Globus”, Warszawa 1920.
9.Marczak M., Rodzaje turystyki, w: Podstawy turystyki, red. A. Szwichtenberg, Politechnika Koszalińska, Koszalin 2000.
10.Maroszek J., Jarmarki i targi na południowym Podlasiu w XV–XVIII wieku, w: Przemiany administracyjno-gospodarcze na Ziemi Łosickiej. XV–XXI wiek, red. A. Indraszczyk, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Gdańsk 2002.
11.Medlik S., Leksykon podróży, turystyki, hotelarstwa, PWN, Warszawa 1995.
12.Rohrscheidt A.M., Turystyka kulturowa – wokół definicji, „Turystyka Kulturowa” 2008, nr 1.
13.Smoleńska, O., Najnowsze trendy w turystyce eventowej. Gry fabularne i wydarzenia związane z fantastyką i technologią XXI wieku, „Turystyka kulturowa”, 2009, nr 8, s. 31-39.
14.Szromnik A., Targi i rynek targowy a aktywizacja lokalnego środowiska gospodarczego, „Samorząd Terytorialny” 1999, nr 10 (106).
15.Szromnik A., Wojdacki K.P., Zróżnicowanie atrakcyjności głównych ośrodków targowych Polski – analiza wielowymiarowa, „Handel Wewnętrzny”, 2013 , nr 3 (344).
16.Widawski K., Wybrane elementy dziedzictwa kulturowego środowiska wiejskiego – ich wykorzystanie w turystyce na przykładzie Hiszpanii i Polski, Wyd. UWr, Wrocław 2011.
17.Wojciechowski H., Targi i wystawy gospodarcze, PWN, Warszawa 1986.
18.www.jarmarkdominika.pl/category/aktualnosci/.
19.www.jarmarkswietojanski.com/.
20.www.jarmarkswietojanski.com/jarmark.
21.www.jarmarkswietojanski.eu/pl/3/0/13/kontakt.
22.www.jarmarkswietojanski.poznan.pl/index.php/jarmark.
23.www.jarmarktumski.pl/.
24.www.muzeum.slupsk.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=564:jarmarki-gryfitow-2014&catid=23:aktualnoci&Itemid=41.
25.www.opactwo.pl/jarmark-benedyktynski/.
26.www.pl.wikipedia.org/wiki/Jarmark_%C5%81obeski.
27.www.pl.wikipedia.org/wiki/Tarnobrzeski_Jarmark_%C5%9Bw._Dominika.
28.www.powiatlobeski.pl/92-lobeska-baba-wielkanocna.html.
29.www.targitorunskie.pl/index.php?aid=1168077916459f745ce5d0a.
30.www.tarnobrzeg.it/index.php/content/jarmark-dominikanski-tarnobrzeg.html.
31.www.turystykakulturowa.org/pdf/2009_07_06.pdf.