Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 137 (limit rekordów: 100, liczba stron: 2).
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Use of different methods for testing morphological characteristics and evaluation of body tissue composition of swimmers
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 3, No. 3/2013 2013 Przejdź
2. Jakość usług oferowanych przez uzdrowisko Ciechocinek w opinii kuracjuszy
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
3. Czy tylko blaszane zegarki? Znaczenie współczesnych jarmarków-przykład Jarmarku Katarzyńskiego w Toruniu
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 2 (30) 2015 2015 Przejdź
4. Komunikacja wewnętrzna w erze cyfryzacji
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 117 2015 2015 Przejdź
5. Źródła, ograniczenia i efekty aktywności innowacyjnej a instytucje wsparcia biznesu w małych innowacyjnych firmach w regionie dolnośląskim w latach 2010–2012
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 121 2015 2015 Przejdź
6. WSPÓŁTWORZENIE WARTOŚCI W USŁUGACH PUBLICZNYCH Z PERSPEKTYWY LOGIKI DOMINACJI USŁUGOWEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 43/2 2016 2016 Przejdź
7. REKOMENDACJE EUROPEJSKIEGO KOMITETU REGIONÓW DLA POLITYKI SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/1 2016 2016 Przejdź
8. Znaczenie zwierząt w generowaniu ruchu turystycznego i jego organizacji
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
9. Relacyjny wymiar marketingu wewnętrznego w kontekście zmian otoczenia ‒ podejście konceptualne
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
10. Kompetencje informatyczne w realizacji koncepcji zdolności dynamicznych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
11. Pasywny transfer technologii a aktywność innowacyjna lubelskich przedsiębiorstw przemysłowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
12. Rola audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w szacowaniu ryzyka prowadzonej działalności w jednostkach samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
13. Rola komitetu audytu w ocenie funkcjonowania kontroli zarządczej w ministerstwie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
14. Wytyczne w sprawie audytu zewnętrznego projektów finansowanych z funduszy unijnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
15. Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
16. Ocena efektywności pracy audytora wewnętrznego w oddziale operacyjnym banku komercyjnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
17. Jakość audytu wewnętrznego a wartość dodana w jednostkach sektora finansów publicznych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
18. Rozwój i doskonalenie jakości audytu wewnętrznego w jednostkach zainteresowania publicznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
19. Czynniki kształtujące koszty funkcjonowania audytu wewnętrznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
20. System kontroli wewnętrznej w audycie wewnętrznym procesów innowacyjnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
21. Wybrane aspekty implementacji metodologii Lean w kontekście podniesienia efektywności procesu audytu wewnętrznego w administracji publicznej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
22. Wykorzystanie wyników oceny kontroli zarządczej przeprowadzonej metodą CAF i PRI do podejmowania decyzji zarządczych w JST
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
23. Przebieg realizacji czynności audytowych w jednostkach administracji rządowej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
24. Analiza funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce w aspekcie obowiązujących regulacji prawnych
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
25. Funkcja doradcza na tle aktualnych i perspektywicznych celów audytu wewnętrznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
26. Wizualizacja danych i informacji jako narzędzie wspomagania audytu ryzyka
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
27. Kwalifikacje audytorów wewnętrznych na świecie
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
28. Funkcje doradcze audytu wewnętrznego w policji w zakresie zabezpieczenie finału regat The Tall Ship Races 2017
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
29. Analiza ryzyka w opracowaniu planu audytu na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
30. Finansowanie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego ze źródeł zewnętrznych jako zadanie doradcze audytu wewnętrznego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
31. Audyt wewnętrzny w doskonaleniu budżetowania zadaniowego oraz kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
32. Recenzja książki Michaeli Brohm i Wolfganga Endresa Positive Psychologie in der Schule. Die „Glücksrevolution” im Schulalltag, Beltz, Weinheim–Basel 2015, ss. 191
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
33. Sprawozdanie z Kongresu Pedagogicznego (Wolfsburg 2015)
(Pedagogika Szkoły Wyższej)
1/2016 (19) 2016 Przejdź
34. Działalność zakładów ubezpieczeń a społeczna odpowiedzialność biznesu
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
2/2016 2016 Przejdź
35. Instytucje finansujące a aktywność innowacyjna w przedsiębiorstwach przemysłowych w województwie lubuskim i dolnośląskim
(Europa Regionum)
t. 31 2017 2017 Przejdź
36. Long-term Changes in Body Build of Male and Female Judo Competitors
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 22, No. 2/2018 2018 Przejdź
37. Wpływ instytucji wsparcia biznesu na aktywny transfer technologii w województwie wielkopolskim w latach 2014–2016
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
38. Rozwój regionów dzięki podnoszeniu atrakcyjności produktu narciarskiego - rola organizacji Polskie Stacje Narciarskie i Turystyczne
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 1 (41) 2018 2018 Przejdź
39. ŁAŃCUCHY DOSTAW NA WYBRANYCH RYNKACH MIĘSA W POLSCE
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 3 (39) 2017 2017 Przejdź
40. Diffusion of innovation as a consequence of utilization of EU funds by companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
41. Costs caused by the implementation of the new law imposed on Polish ski resorts
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
42. Działalność Studium Przygotowawczego do Szkół Wyższych w Szczecinie w latach 1947-1953
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1970 1970 Przejdź
43. Plastyka szczecińska w latach 1945-1960
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1963 1963 Przejdź
44. Zawodowe choroby skóry pracowników przemysłu rybnego na podstawie badań przeprowadzonych w przedsiębiorstwach połowów dalekomorskich
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1965 1965 Przejdź
45. Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec 1961 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1961 1961 Przejdź
46. Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-wrzesień 1961 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 9-10 1961 1961 Przejdź
47. Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1961 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 11-12 1961 1961 Przejdź
48. Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1962 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1963 1963 Przejdź
49. Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1963 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1963 1963 Przejdź
50. Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec 1963 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1963 1963 Przejdź
51. Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-wrzesień 1963 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1963 1963 Przejdź
52. Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1963 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1964 1964 Przejdź
53. Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1964 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1964 1964 Przejdź
54. Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec 1964 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1964 1964 Przejdź
55. Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-wrzesień 1964 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1964 1964 Przejdź
56. Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1964 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1964 1964 Przejdź
57. Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1965 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1965 1965 Przejdź
58. Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec 1965 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1965 1965 Przejdź
59. Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-wrzesień 1965 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1965 1965 Przejdź
60. Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1965 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1966 1966 Przejdź
61. Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1966 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2-3 1966 1966 Przejdź
62. Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec 1966 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1966 1966 Przejdź
63. Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-wrzesień 1966 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1966 1966 Przejdź
64. Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1967 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1967 1967 Przejdź
65. Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec 1967 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1967 1967 Przejdź
66. Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-wrzesień 1967 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 5 1967 1967 Przejdź
67. Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1967 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 6 1967 1967 Przejdź
68. Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1968 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1968 1968 Przejdź
69. Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec 1968 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1968 1968 Przejdź
70. Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-wrzesień 1968 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1968 1968 Przejdź
71. Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1968 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1968 1968 Przejdź
72. Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1969 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1969 1969 Przejdź
73. Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec 1969 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1969 1969 Przejdź
74. Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-wrzesień 1969 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1969 1969 Przejdź
75. Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1969 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1970 1970 Przejdź
76. Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1970 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1970 1970 Przejdź
77. Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec 1971 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1971 1971 Przejdź
78. Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-wrzesień 1971 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1971 1971 Przejdź
79. Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1971 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1972 1972 Przejdź
80. Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1972 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1972 1972 Przejdź
81. Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec 1972 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1972 1972 Przejdź
82. Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-wrzesień 1972 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1972 1972 Przejdź
83. Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1972 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1973 1973 Przejdź
84. Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1973 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1973 1973 Przejdź
85. Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec 1973 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1973 1973 Przejdź
86. Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-wrzesień 1973 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1973 1973 Przejdź
87. Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1973 r
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1974 1974 Przejdź
88. Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1974 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1974 1974 Przejdź
89. Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1975 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1975 1975 Przejdź
90. Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-czerwiec 1976 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1976 1976 Przejdź
91. Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1979 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1979 1979 Przejdź
92. Przegląd społeczny i gospodarczy. Październik-grudzień 1981 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1983 1983 Przejdź
93. Przegląd społeczny i gospodarczy. Lipiec-grudzień 1982 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1-2 1984 1984 Przejdź
94. Przegląd społeczny i gospodarczy. Kwiecień-czerwiec 1970 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 3 1970 1970 Przejdź
95. Przegląd gospodarczy, społeczny, kulturalny (lipiec-wrzesień 1970)
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 4 1970 1970 Przejdź
96. Przegląd gospodarczy, społeczny, kulturalny. Październik-grudzień 1970 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 1 1971 1971 Przejdź
97. Przegląd społeczny i gospodarczy. Styczeń-marzec 1971 r.
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 1971 1971 Przejdź
98. Strona tytułowa
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
99. Spis treści
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
100. Wstęp
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
Strona