Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/1-11
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017
Przebieg realizacji czynności audytowych w jednostkach administracji rządowej

Autorzy: Jadwiga Wawer-Bernat
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:8 (121-128)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu