Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017

Rok wydania:2017
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

2 (1-2) --- Więcej
*

Spis treści

2 (3-4) --- Więcej
*

Wstęp

1 (5-5) --- Więcej
1.

Funkcje doradcze audytu wewnętrznego w policji w zakresie zabezpieczenie finału regat The Tall Ship Races 2017

10 (9-18) Marek Jasztal Więcej
2.

System kontroli wewnętrznej w audycie wewnętrznym procesów innowacyjnych

11 (19-29) Katarzyna Piotrowska Więcej
3.

Finansowanie rozwoju jednostki samorządu terytorialnego ze źródeł zewnętrznych jako zadanie doradcze audytu wewnętrznego

11 (31-41) Wanda Skoczylas Więcej
4.

Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych

11 (43-53) Piotr Sołtyk Więcej
5.

Funkcja doradcza na tle aktualnych i perspektywicznych celów audytu wewnętrznego

10 (55-64) Kazimiera Winiarska Więcej
6.

Wybrane aspekty implementacji metodologii Lean w kontekście podniesienia efektywności procesu audytu wewnętrznego w administracji publicznej

9 (67-75) Anna Bartoszewicz Więcej
7.

Wytyczne w sprawie audytu zewnętrznego projektów finansowanych z funduszy unijnych

12 (77-88) Krzysztof Dziadek Więcej
8.

Ocena efektywności pracy audytora wewnętrznego w oddziale operacyjnym banku komercyjnego

8 (89-96) Piotr Oleksyk Więcej
9.

Rozwój i doskonalenie jakości audytu wewnętrznego w jednostkach zainteresowania publicznego

14 (97-110) Elżbieta Szczepankiewicz Więcej
10.

Jakość audytu wewnętrznego a wartość dodana w jednostkach sektora finansów publicznych

10 (111-120) Elżbieta Szczepankiewicz Więcej
11.

Przebieg realizacji czynności audytowych w jednostkach administracji rządowej

8 (121-128) Jadwiga Wawer-Bernat Więcej
12.

Czynniki kształtujące koszty funkcjonowania audytu wewnętrznego

9 (131-139) Adam Bujak Więcej
13.

Analiza ryzyka w opracowaniu planu audytu na przykładzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

13 (141-153) Izabela Emerling Więcej
14.

Wizualizacja danych i informacji jako narzędzie wspomagania audytu ryzyka

9 (155-163) Beata Iwasieczko Więcej
15.

Rola audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej w szacowaniu ryzyka prowadzonej działalności w jednostkach samorządu terytorialnego

10 (165-174) Beata Zaleska Więcej
16.

Rola komitetu audytu w ocenie funkcjonowania kontroli zarządczej w ministerstwie

10 (177-186) Dariusz Kotarski Więcej
17.

Analiza funkcjonowania audytu wewnętrznego w Polsce w aspekcie obowiązujących regulacji prawnych

9 (187-195) Katarzyna Sojka Więcej
18.

Audyt wewnętrzny w doskonaleniu budżetowania zadaniowego oraz kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego

8 (197-204) Olga Szołno Więcej
19.

Kwalifikacje audytorów wewnętrznych na świecie

11 (205-215) Kazimiera Winiarska Więcej
20.

Wykorzystanie wyników oceny kontroli zarządczej przeprowadzonej metodą CAF i PRI do podejmowania decyzji zarządczych w JST

11 (217-227) Anna Zbaraszewska, Iwona Majchrzak Więcej