Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/1-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017
Wykorzystanie wyników oceny kontroli zarządczej przeprowadzonej metodą CAF i PRI do podejmowania decyzji zarządczych w JST

Autorzy: Anna Zbaraszewska
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Instytut Rachunkowości

Iwona Majchrzak
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:11 (217-227)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu