Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/1-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017
Usługi doradcze audytu wewnętrznego w samorządzie terytorialnym według badań ankietowych

Autorzy: Piotr Sołtyk
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra Finansów Samorządowych
Rok wydania:2017
Liczba stron:11 (43-53)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu