Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/1-18
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017
Audyt wewnętrzny w doskonaleniu budżetowania zadaniowego oraz kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego

Autorzy: Olga Szołno
Uniwersytet Marii curie Skłodowskiej, Wydział Ekonomiczny
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:8 (197-204)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu