Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 39.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Predicting Competitive Swimming Performance
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 9, No. 1/2015 2015 Przejdź
2. Corporate governance model in Ukraine: The conflict resolution problems
(European Journal of Service Management)
Vol. 16, 2/2015 2015 Przejdź
3. Determinanty konkurencyjności polskich regionów w Unii Europejskiej
(Przegląd Zachodniopomorski)
z. 2 2015 2015 Przejdź
4. ROLA PARTNERSTW BIZNES – NAUKA W PROCESIE TRANSFERU TECHNOLOGII
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 39/2 2015 2015 Przejdź
5. Twórczość Persjusza w Kronice polskiej Mistrza Wincentego
(Meluzyna)
nr 2 (3) 2015 2015 Przejdź
6. Niedyrektywność w poradnictwie genetycznym dotyczącym decyzji reprodukcyjnych
(Analiza i Egzystencja)
32 (2015) 2015 Przejdź
7. The Employment Prospects and the Development of the Scientific Community in the Context of the Modernization of the Belarusian Economy
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 119 2015 2015 Przejdź
8. Szczecin po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej w latach 2004–2008
(Acta Politica Polonica)
1/2010 (23) 2010 Przejdź
9. The Biological Properties of Lactoferrin
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 15, No. 3/2016 2016 Przejdź
10. Stilzüge der Internetepoche in der modernen deutschen Prosa
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 25 2016 Przejdź
11. INNOWACJE SPOŁECZNE A KAPITAŁ SPOŁECZNY W POLSCE
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 46/2 2016 2016 Przejdź
12. George Mallory i Zamarła Turnia albo kilka uwag na temat miejsc wspólnych i granic literatur międzynarodowych
(Rocznik Komparatystyczny)
6 (2015) 2015 Przejdź
13. Zysk na okazyjnym nabyciu czy ujemna wartość firmy?
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
14. Problemy pomiaru efektywności funkcjonowania systemu informacyjnego rachunkowości
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
4/2017 2017 Przejdź
15. Risk of probable incidents during railways transport
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 1 (33) 2016 2016 Przejdź
16. Audyt wewnętrzny w doskonaleniu budżetowania zadaniowego oraz kontroli zarządczej w jednostce samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
3/2017 2017 Przejdź
17. Theoretical components of intra-industry service development strategy
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Przejdź
18. Corporate Social Responsibility in service sector in Ukraine
(European Journal of Service Management)
Vol. 22, 2/2017 2017 Przejdź
19. FROM POLITICAL BORDERS TO SOCIAL BOUNDARIES: ORAL HISTORY METHOD IN THE STUDY OF A PETTY SMUGGLING COMMUNITY ON THE BELARUS-LITHUANIA BORDER (1989–2008)
(Studia Maritima)
Vol. 25 2012 2012 Przejdź
20. Ryzyko lokalizacji w kontekście decyzji lokalizacyjnych małych i mikroprzedsiębiorstw
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
1/2016 (79) 2016 Przejdź
21. The Impact of Globalization on Financial Institutions’ Development
(Europa Regionum)
t. 30 2017 2017 Przejdź
22. Wybrane aspekty pomiaru efektywności i skuteczności jednostki samorządu terytorialnego
(Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia)
6/2016 2016 Przejdź
23. Korzyści związane z funkcjonowaniem klastrów na przykładzie Śląskiego Klastra Wodnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 49/1 2017 2017 Przejdź
24. Wokół dziewiętnastowiecznej recepcji Wirginii Vittoria Alfieriego w przekładzie Aleksandra Chodkiewicza
(Meluzyna)
nr 2 (7) 2017 2017 Przejdź
25. Podejście procesowe do zarządzania organizacją inteligentną
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Przejdź
26. ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII A ROZWÓJ ELEKTROMOBILNOŚCI
(Problemy Transportu i Logistyki)
nr 4 (44) 2018 2018 Przejdź
27. Oleksandr Kulczycki's Philosophy and the Lviv-Warsaw School
(Analiza i Egzystencja)
50 (2020) 2020 Przejdź
28. Meaning under the threat of paradox on two fronts
(Analiza i Egzystencja)
50 (2020) 2020 Przejdź
29. Konsulat honorowy w Szczecinie jako narzędzie włoskiej dyplomacji kulturalnej na terenie województwa zachodniopomorskiego
(Acta Politica Polonica)
2/2019 (48) 2019 Przejdź
30. Ruch „Sardynek” we Włoszech
(Acta Politica Polonica)
2/2020 (50) 2020 Przejdź
31. Funktionen des Artikels in verbal-nominalen Gruppen mit Akkusativobjekt (anhand des Sprachsystems und der Narration/Corpora)
(Colloquia Germanica Stetinensia)
nr 30 2021 Przejdź
32. Koncepcja pośmiertnej szkody – czy jest warta utrzymania?
(Analiza i Egzystencja)
53 (2021) 2021 Przejdź
33. Being Outside the Decision-Loop: The Impact of Deep Brain Stimulation and Brain-Computer Interfaces on Autonomy
(Analiza i Egzystencja)
56 (2021) 2021 Przejdź
34. In Search of Collective Identity. The Formation of National Consciousness in Julian Ursyn Niemcewicz’s Travels Abroad
(Rocznik Komparatystyczny)
12 (2021) 2021 Przejdź
35. Imiesłowy bierne w staropolskich apokryfach. Prolegomena do dalszych badań
(Studia Językoznawcze)
t. 20, 2021 2021 Przejdź
36. Czy genetyka dowodzi, że zygota to człowiek? Teorioargumentacyjna analiza uzasadnienia kryterium genetycznego w Deklaracji o przerywaniu ciąży
(Analiza i Egzystencja)
60 (2022) 2022 Przejdź
37. Allocating Hospital Beds in the Pandemic
(Analiza i Egzystencja)
60 (2022) 2022 Przejdź
38. Boecjusza idea duszy i poznania Boga na podstawie dzieła De consolatione filosofiae
(Studia Paradyskie)
32/2022 2022 Przejdź
39. O dylematach współczesnej komparatystyki
(Rocznik Komparatystyczny)
13 (2022) 2022 Przejdź
Strona