Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2022.60-01
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 60 (2022)
Allocating Hospital Beds in the Pandemic
(Alokacja łóżek szpitalnych w pandemii)

Autorzy: Katarzyna de Lazari-Radek ORCID
Uniwersytet Lódzki

Peter Singer ORCID
Princeton University
Słowa kluczowe: Covid-19 pandemia racjonowanie pomocy medycznej ograniczone zasoby godność człowieka
Rok wydania:2022
Liczba stron:16 (5-20)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Pandemia Covid-19 poddała próbie poglądy bioetyków na temat alokacji ograniczonych zasobów opieki zdrowotnej. Rozważamy stanowiska zajmowane przez organizacje medyczne i krajowe rady etyki we Włoszech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech i Szwecji. W kilku wypowiedziach tych organów pojęcie godności ludzkiej odgrywa kluczową rolę. Twierdzimy, że użycie tego pojęcia nie pomaga w debacie etycznej. Bronimy poglądu, że decyzje dotyczące alokacji ograniczonych zasobów powinny być podejmowane na podstawie zasady maksymalizacji korzyści netto dla dotkniętych nimi osób. Kończymy pytaniem, czy fakt, że w niektórych regionach, po szczepieniu, które stały się powszechnie dostępne, niedobór łóżek szpitalnych był w dużej mierze spowodowany przez członków społeczności, którzy zdecydowali się nie szczepić przeciwko wirusowi wywołującemu Covid-19, powinien odgrywać rolę w przydzielanie zasobów niezaszczepionym osobom, które później zachorowały na ten wirus.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Locke, J. (1689). An Essay Concerning Human Understanding. Book II, XXVII, 9. Available on Project Gutenberg, at: https://www.gutenberg.org/cache/epub/10615/pg10615.html.
2.Marckmann, G. et al. (2020). “Decisions on the allocation of intensive care resources in the context of the COVID-19 pandemic: Clinical and ethical commendations of DIVI, DGINA, DGAI, DGIIN, DGNI, DGP, DGP and AEM.” Medizinische Klinik – Intensivmedizin und Notfallmedizin Suppl 3. Published online July 29, 2020.
3.Palazzani, L. (2020). “The pandemic and the ethical dilemma of limited resources: Who to treat?” Bioethics Update vol. 6(2), 67–79.
4.Sidgwick, H. (1907). The Methods of Ethics (7th ed.). London: Macmillan and Company.
5.Torbjörn, T. (2019). Setting Health Care Priorities: What ethical theories tell us. New York: Oxford University Press.
6.Wood, R. et al. (2021). “The Value of Triage during Periods of Intense COVID-19 Demand: Simulation Modeling Study.” Medical Decision Making, 41, 393–407.