Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/2-07
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/2 2018
Podejście procesowe do zarządzania organizacją inteligentną

Autorzy: Olga Pilipczuk ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: organizacja inteligentna zarządzanie procesami biznesowymi intensywność kognitywna wiedza kreatywność
Rok wydania:2018
Liczba stron:12 (103-114)
Klasyfikacja JEL: O30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano koncepcję zastosowania podejścia procesowego do analizy działania organizacji inteligentnej. Opisano główne tendencje rozwoju systemów informatycznych wspierających zarządzanie procesami biznesowymi. Przedstawiono podstawowe założenia koncepcji iBPM (inteligentnego zarządzania procesami biznesowymi). Omówiono ideę poszerzenia tej koncepcji do koncepcji cBPM (kognitywnego zarządzania procesami biznesowymi), opierającej się na pomiarze poziomu wiedzy oraz intensywności kognitywnej procesów. Zaproponowano modyfikację koncepcji cBPM polegającą na pomiarze intensywności inteligencji składającej się z wiedzy, zdolności poznawczych oraz kreatywności. Wskaźnik opracowano na podstawie analizy literatury tematu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Abecker, A., Hinkelmann, K., Maus, H., Müller, H. (2002). Integrationspotenziale für Geschäftsprozesse und Wissensmanagement. W: A. Abecker, K. Hinkelmann, H. Maus,
2.H.-J. Müller (red.), Geschäftsprozessorientiertes Wissensmanagement (s. 1–22). Berlin: Springer.
3.Allweyer, T. (2002). Wissensmanagement mit ARIS Modellen. W: A.-W. Scheer (red.), ARIS – Vom Geschäftsprozess zum Anwendungssystem (s. 162–168). Berlin: Springer.
4.Bach, V. (2000). Business Knowledge Management: Wertschöpfung durch Wissensportale. W: V. Bach, H. Österle, P. Vogler (red.), Business Knowledge Management in der Praxis (s. 51–119). Berlin: Springer.
5.Barron, F. (1988). Putting creativity to work. The nature of creativity (s. 76–98). New York: Cambridge University Press.
6.Benedek, M., Jauk, E., Sommer, M., Arendasy, M., Neubauer, A. (2014). Intelligence, creativity, and cognitive control: The common and differential involvement of executive functions in intelligence and creativity. Intelligence, 46, 73–83.
7.Bratnicki, M. (2000). Pomiar kapitału intelektualnego. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 11, 12–15.
8.Bubel, D. (2015). A Modern System of Enterprise Management in the Concept of an Intelligent Organisation. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 106. Administracja i Zarządzanie, 33, 9–21.
9.Bucik, V., Neubauer, A. (1996). Bimodality in the Berlin model of intelligence structure (BIS): A replication study. Personality and Individual Differences, 21, 987–1005.
10.Corgnet, B., Espín, A.M., Hernán-González, R. (2016). Creativity and Cognitive Skills among Millennials: Thinking Too Much and Creating Too Little. Frontiers in Psychology, 7, 1626. Pobrano z: http://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01626 (25.10.2016).
11.Creativity and Intelligence (PDF Download Available). Pobrano z: https://www.researchgate.net/publication/283523990_Creativity_and_Intelligence (7.04.2018).
12.Deary, I., Johnson, E., Houlihan, E. (2009). Genetic Foundations of Human Intelligence. Human Genetics, 126 (1), 215–232.
13.Dziwulski, J. (2012). Zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji inteligentnej. W: W. Harasim (red.), Zarządzanie kapitałem intelektualnym w organizacji inteligentnej. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.
14.Gaut, B. (2010). The Philosophy of Creativity. Philosophy Compass, 5 (12), 1034–1046.
15.Fic, M. (2005). Gospodarka oparta na wiedzy. W: D. Kopycińska (red.), Teoretyczne aspekty gospodarowania (s. 95–102). Szczecin: Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego.
16.Heisig, P. (2003). Business Process Oriented Knowledge Management. W: Knowledge Management. Concepts and Best Practices (s. 15–44). Berlin: Springer.
17.Hinkelmann, K., Karagiannis, D., Telesko, R. (2002). PROMOTE – Methodologie und Werkzeug für geschäftsprozessorientiertes Wissensmanagement. W: A. Abecker, K. Hinkelmann,
18.H. Maus, H.J. Müller (red.), Geschäftsprozessorientiertes Wissensmanagement(s. 65–90). Berlin: Springer.
19.Hull, R., Nezhad, H. (2016). Preprint from Proceedings of International Conference on Business Process Management, Rethinking BPM in a Cognitive World: Transforming How We Learn and Perform Business Processes, W: M. La Rosa, P. Loos, O. Pastor (red.), Business Process Management – 14th International Conference, BPM 2016, Rio de Janeiro, Brazil, September 18–22, 2016 (s. 3–19). Berlin: Springer International Publishing.
20.Işik, Ö., Mertens, W., Van den Bergh, J. (2013). Practices of knowledge intensive process management: quantitative insights. Business Process Management Journal, 19, 515–534.
21.Kaufman, J., Plucker, J. (2011). Creativity and intelligence. W: R.J. Sternberg, S.B. Kaufman (red.), The Cambridge handbook of intelligence (s. 771–783). New York: Cambridge.
22.Kim, K. (2005). Can only intelligent people be creative? Journal of Secondary Gifted Education, 16, 57–66.
23.Koźmiński, A. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
24.Jasińska, K. (2016). Inteligentna organizacja projektowa. Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, 149, 185–204.
25.Jung, Y. (2009). An Approach to Organizational Intelligence Management (A Framework for Analyzing Organizational Intelligence Within the Construction Process. Blacksburg: Virginia Polytechnic Institute and State University.
26.McGrew, K. (2009). CHC theory and the human cognitive abilities project: Standing on the shoulders of the giants of psychometric intelligence research. Intelligence, 37, 1–10.
27.Morawski, M. (2005). Organizacja inteligentna. W: K. Perechuda (red.), Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie (93–105). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
28.Penc, J. (2009). Myślenie strategiczne w organizacji XXI wieku. Pobrano z: http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref8_full.html (5.09.2009).
29.Romanowska, M. (2001). Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny. W: R. Borowiecki, M. Romanowska (red.), Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa (s. 28). Warszawa: Difin.
30.Romanowska, M. (2001). Przedsiębiorstwo doskonałe w świetle współczesnych koncepcji zarządzania. W: B. Godziszewski, M. Haffer, M. J. Stankiewicz (red.), Przedsiębiorstwo na przełomie wieków (s. 298–318). Toruń: UMK w Toruniu.
31.Runco, M., Jaeger, G. (2012). The standard definition of creativity. Creativity Research Journal, 24, 92–96.
32.Schneider, W., McGrew, K. (2012). The Cattell-Horn-Carroll model of intelligence. W: D. Flanagan, P. Harrison (red.), Contemporary Intellectual Assessment: Theories, Tests, and Issues (s. 99–144). New York: Guilford.
33.Stein, M. (1953). Creativity and culture. Journal of Psychology, 36, 311–322.
34.Zadura-Lichota, P. (2010). Inteligentne organizacje – zarządzanie wiedzą i kompetencjami pracowników. Warszawa: PARP. Pobrano z: http://docplayer.pl/10987695-Inteligentne-organizacje-zarzadzanie-wiedza-i-kompetencjami-pracownikow.html (25.10.2016).