Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.44-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII A ROZWÓJ ELEKTROMOBILNOŚCI

Autorzy: Olga Fasiecka
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Monika Marek
Politechnika Poznańska
Słowa kluczowe: elektromobilność e-mobility odnawialne źródła energii bilansowanie systemu elektroenergetycznego transport niskoemisyjny
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (7-14)
Klasyfikacja JEL: D83 O13 P18 Q40 Q42 Q43 Q56
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie związku między rozwojem elektromobilności a odnawialnymi źródłami energii (OZE) w kontekście zagadnień społeczno-ekonomicznych. Ważnym aspektem rozwoju elektromobilności jest przychylność społeczna do OZE oraz polityka prowadząca do zwiększenia udziału tych źródeł w miksie energetycznym państwa. Aby osiągać jak najlepsze rezultaty w dekarbonizacji rynku motoryzacyjnego, energia wykorzystywana do napędu pojazdów elektrycznych powinna pochodzić z OZE. W efekcie można założyć, że duży udział OZE w miksie energetycznym państwa sprzyja rozwojowi transportu niskoemisyjnego, a rozwój elektromobilności przyczynia się do zwiększenia udziału OZE w strukturze energetycznej państwa. Artykuł składa się z czterech części poruszających różne aspekty elektromobilności. W części pierwszej zawarto dane dotyczące czynników związanych z rozwojem elektromobilności. W drugiej części pokazano procesy społeczne wpływające na poparcie OZE na przykładzie Niemiec. Kolejne części artykułu odnoszą się do kwestii inwestycji w elektromobilność oraz bilansowania systemu elektroenergetycznego z wykorzystaniem pojazdów elektrycznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Drożdż, W. (red.) (2018). Elektromobilność w rozwoju miast. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.EAFO (2018). Europejskie Obserwatorium Paliw Alternatywnych. Pobrano z: http://www.eafo.eu/countries; http://www.eafo.eu/content/norway; http://www.eafo.eu/content/germany (1.09.2018).
3.Human Development Reports. United Nations Development Programme (UNDP). Pobrano z: http://hdr.undp.org/en/countries (1.09.2018).
4.Książniakiewicz, M. (2015). Nowa era w polityce Niemiec w obszarze odnawialnych źródeł energii. Rocznik Bezpieczeństwa Międzynarodowego, 1 (9), 173–182.
5.Mniej istotna marka i wygląd, liczą się koszty (2017). Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych. Pobrano z: http://www.orpa.pl/mniej-istotna-marka-i-wyglad-lecza-sie-koszty/ (1.09.2018).