Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (44) 2018

Rok wydania:2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
*

Strona tytułowa

1 (1-1) --- Więcej
*

Strona redakcyjna

1 (2-2) --- Więcej
*

Spis treści

1 (3-3) --- Więcej
*

Wstęp

1 (5-5) --- Więcej
1.

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII A ROZWÓJ ELEKTROMOBILNOŚCI

8 (7-14) Olga Fasiecka, Monika Marek Więcej
2.

COMPARATIVE ANALYSIS OF ELECTROMOBILITY DEVELOPMENT LEVEL IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE COUNTRIES


(ANALIZA PORÓWNAWCZA POZIOMU ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W KRAJACH EUROPYŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ)
9 (15-23) Hubert Igliński Więcej
3.

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY PALIW ALTERNATYWNYCH W POLSKICH PORTACH MORSKICH I ŚRÓDLĄDOWYCH W LATACH 2020–2030

10 (25-34) Magdalena Kaup, Wojciech Ignalewski Więcej
4.

MIEJSKIE CENTRA LOGISTYCZNE JAKO KLUCZOWY ELEMENT SYSTEMU DOSTAW BRANŻY E-COMMERCE

8 (35-42) Mateusz Lewiński Więcej
5.

WPŁYW PORTU MORSKIEGO NA LOKALNE OTOCZENIE. STUDIUM PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORSTWA PORTOWEJ SFERY EKSPLOATACJI

11 (43-53) Marta Mańkowska, Michał Pluciński Więcej
6.

ENHANCING INNOVATION IN THE E-MOBILITY SECTOR USING PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT – THE HYDROGEN STORAGE PROGRAMME


(WSPIERANIE INNOWACJI W OBSZARZE ELEKTROMOBILNOŚCI PRZY UŻYCIU PROCEDURY ZAMÓWIEŃ PRZEDKOMERCYJNYCH – PROGRAM MAGAZYNOWANIA WODORU)
7 (55-61) Krzysztof Matan, Katarzyna Ziółkowska, Nina Zys Więcej
7.

PUBLIC TRANSPORTATION AND ELECTROMOBILITY IN POLISH AND COMMUNITY LAWS


(TRANSPORT PUBLICZNY I ELEKTROMOBILNOŚĆ W PRAWIE POLSKIM I UNIJNYM)
9 (63-71) Radosław Miśkiewicz Więcej
8.

ANALIZA UWARUNKOWAŃ ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W PRZEWOZIE ŁADUNKÓW

12 (73-84) Andrzej Rzeczycki, Magdalena Malinowska, Agnieszka Pokorska Więcej
9.

METODY OGRANICZANIA EMISJI SUBSTANCJI GAZOWYCH I PYŁOWYCH NA STATKACH ŚRÓDLĄDOWYCH

10 (85-94) Iouri N. Semenov, Magdalena Kaup, Wojciech Ignalewski, Piotr Durajczyk Więcej
10.

ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W POLSCE NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW

9 (95-103) Przemysław Starzyński Więcej
11.

RYNEK ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH NA TLE USTAWY O ELEKTROMOBILNOŚCI I PALIWACH ALTERNATYWNYCH

7 (105-111) Maciej Szambelańczyk Więcej
12.

ZNACZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W POLSCE W REALIZACJI ZAŁOŻEŃ IDEI TRANSPORTU ZRÓWNOWAŻONEGO

9 (113-121) Anna Wiktorowska-Jasik Więcej