Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.44-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
MIEJSKIE CENTRA LOGISTYCZNE JAKO KLUCZOWY ELEMENT SYSTEMU DOSTAW BRANŻY E-COMMERCE

Autorzy: Mateusz Lewiński
Enea Operator Sp. z o.o.
Słowa kluczowe: miejskie centra logistyczne e-commerce logistyka miejska
Rok wydania:2018
Liczba stron:8 (35-42)
Klasyfikacja JEL: R41 L81
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto problematykę branży e-commerce oraz jej wpływu na miejskie systemy dostaw. W pierwszej części przedstawiono rozwój handlu internetowego oraz jego charakterystykę. Wskazano również, jak specyfika branży e-commerce oraz tendencje władz miast, mające na celu ograniczenie ruchu samochodów ciężarowych na terenach zurbanizowanych, wpływają na konieczność dokonywania zmian w tradycyjnych łańcuchach dostaw towarów. W kolejnej części zdefiniowano i scharakteryzowano miejskie centra dystrybucji. Zaproponowano również model dostaw towarów w miastach dla branży e-commerce uwzględniający tego typu obiekty logistyczne w łańcuchach dostaw. Całość zakończono zwięzłym podsumowaniem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antonowicz, M. (2016). Handel internetowy – implikacje dla logistyki. Handel Wewnętrzny, 2, 5–16.
2.Bode, W. (2016). Neue City-Logistik-Konzepte und -Techniken für mehr Nachhaltigkeit. W: C. Deckert (red.), CSR und Logistik (s. 281–292). Berlin: Springer Gabler Verlag.
3.CBRE (2017). Logistyka „ostatniej mili”: miejskie centra logistyczne. Pobrano z: https://www.cbre.pl/pl-pl/raporty/Logistyka-Ostatniej-Mili-Miejskie-Centra-Logistyczne-2017 (2.07.2018).
4.Civitas. Goods Distribution and City Logistics. Pobrano z: http://civitas.eu/sites/default/files/civ_tls_brochure_temp_final.pdf (29.06.2018).
5.Fechner, I. (2004). Centra logistyczne. Cel – realizacja – przyszłość. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
6.Gemius (2017). E-commerce w Polsce 2017. Gemius dla e-Commerce Polska. Pobrano z: www.gemius.pl (2.07.2018).
7.JLL Prologis. (2015). Logistyka e-commerce w Polsce. Przetarte szlaki dla rozwoju sektora. Pobrano z: http://www.jll.pl/poland/pl/Research/Logistyka_e_commerce_w_Polsce_przetarte_szlaki_dla_rozwoju_sektora_raport.pdf (2.07.2018).
8.Kaszubowski, D. (2012). Analiza uwarunkowań powstania miejskiego centrum konsolidacyjnego w Gdańsku. Logistyka, 3, 977–986.
9.Kauf, S. (2016). Współczesne wyzwania dla logistyki miasta – kształtowanie nowych struktur przestrzennych w dostawach towarów. Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Zarządzanie, 24, 128–139.
10.Kaźmierski, J. (2012). Konsekwencje lokalizowania centrów logistycznych w przestrzeni miejskiej. Problemy Rozwoju Miast, 1, 100–109.
11.Kowalik, Ł., Drożdż, W. (2016). Systemy zarządzania treścią (Content Management Systems) w strategii przedsiębiorstwa branży IT. Studia Informatica Pomerania, 3 (41), 59–68.
12.Miklińska, J. (2003). Znaczenie centrów logistycznych dla logistyki miejskiej – przykład Niemiec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego, 28, 227–249.
13.Płaczek, E., Szołtysek, J. (2007). Rola centrów logistycznych w rozwoju współczesnych miast. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 3, 14–17.
14.Szołtysek, J. (2006). Zarządzanie przepływami ładunków w miastach. Transport Miejski i Regionalny, 6, 25–35.
15.Zisper, T., Mlek, M., Zisper, W. (2004). Samochodowy transport ciężarowy. W: K. Lewandowski (red.), Miasto Wrocław.
16.Przestrzeń komunikacji i transportu (s. 261–284). Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.