Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.44-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
ENHANCING INNOVATION IN THE E-MOBILITY SECTOR USING PRE-COMMERCIAL PROCUREMENT – THE HYDROGEN STORAGE PROGRAMME
(WSPIERANIE INNOWACJI W OBSZARZE ELEKTROMOBILNOŚCI PRZY UŻYCIU PROCEDURY ZAMÓWIEŃ PRZEDKOMERCYJNYCH – PROGRAM MAGAZYNOWANIA WODORU)

Autorzy: Krzysztof Matan
University of Warsaw

Katarzyna Ziółkowska
University of Warsaw

Nina Zys
University of Warsaw
Słowa kluczowe: zamówienia przedkomercyjne magazynowanie wodoru innowacje Narodowe Centrum Badań i Rozwoju DARPA
Rok wydania:2018
Liczba stron:7 (55-61)
Klasyfikacja JEL: H57
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W dniu 17 maja 2018 r. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło rozpoczęcie nowej publicznej procedury w ramach Programu Magazynowania Wodoru. Bezpośrednim celem programu jest opracowanie innowacyjnego i bezpiecznego Systemu Zasobnika Wodoru (SZW) z przeznaczeniem do zasilania ogniw paliwowych w obiektach mobilnych w celu stworzenia alternatywy dla paliw kopalnych w sektorze transportu. Program ma zakończyć demonstracja opracowanej metody w Obiekcie Mobilnym (takim jak autobus, łódź, dron, wózek widłowy, lokomotywa itp.). Procedura konkursowa oparta na modelu zamówień przedkomercyjnych została wybrana jako najefektywniejszy sposób organizacji programu. Struktura programu zakłada także zastosowanie nowej metody finansowania badań na podstawie modelu problem driven research, rozwijanego przez amerykańską agencję DARPA. Niniejszy artykuł stanowi zwięzłą analizę metod wykorzystywanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla pozyskania rozwiązań z zakresu magazynowania wodoru (zgodnie z koncepcją „Państwo jako inteligentny zamawiający”).
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Act 30.04.2010 on the National Centre for Research and Development. Official Journal 2018, item 1249, as amended.
2.Council of Ministers (2017). Resolution No. 8 of the Council of Ministers of February 14, 2017 on adopting the Strategy for Responsible Development until 2020 (with a perspective until 2030). M.P. 2017, item 260.
3.European Commission (2007). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions – Pre-commercial Procurement: driving innovation to ensure sustainable high quality public services in Europe. COM(2007) 799.
4.European Commission (2010). Communication from the Commission, EUROPE 2020. A strategy for smart, sustainable and inclusive growth. COM(2010) 2020.
5.European Commission (2011). Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions, Horizon 2020 – The Framework Programme for Research and Innovation. COM/2011/0808.
6.European Commission (2014). Communication from the Commission – Framework for State aid for research, development and innovation. Official Journal of the European Union 2014/C 198/01.
7.European Commission (2015). Public Procurement for Research and Innovation. Retrieved from: http://ec.europa.eu/invest-in-research/pdf/download_en/edited_report_18112005_on_public_procurement_for_research_and_innovation. pdf (26.09.2018).
8.Iossa, E., Biagi, F., Valbonesi, P. (2018). Pre‐commercial Procurement, Procurement of Innovative Solutions and Innovation Partnerships in the EU: Rationale and Strategy. Economics of Innovation and New Technology, 8 (27), 730–749. DOI:10.1080/10438599.2017.1402431.
9.Matan, K., Ziółkowska, K. (2018). The Acquisition of Innovative Methods of Modernization for Power Units Using Pre-Commercial Procurement. Scientific Papers of the Institute of Mineral Resources Management of the Polish Academy of Science, 102, 261–276.
10.National Centre for Research and Development (2018). Announcement of Initiation of Public Procedure Case No. 113/18/ PU of May 17, 2018. Retrieved from: https://www.ncbr.gov.pl/index.php?id=32359&L=0%252523a6_u1&tx_news_pi1%5Bnews%5D=47889&cHash=e915e3c49616f044e83acb495a8a79a2 (26.09.2018).
11.National Centre for Research and Development (2018). Regulations for Conducting a Competition Procedure under the Name: “Hydrogen Storage”. Retrieved from: https://www.ncbr.gov.pl/fileadmin/user_upload/akutalnosci/pl/6211/h2_storage_pl_en_regulations_www.pdf (26.09.2018).
12.Polish Agency for Enterprise Development (2012). Innovative and Pre-Commercial Public Orders. Retrieved from: https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0020/30683/Innowacyjne_i_przedkomercyjne_zamowienia_publiczne_2012.pdf (26.09.2018).
13.Public Procurement Law of 29.01.2004. Official Journal 2017, item 1579, as amended. Treaty on the Functioning of the European Union. Official Journal 2012/C 326/01.