Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.44-12
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
ZNACZENIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W POLSCE W REALIZACJI ZAŁOŻEŃ IDEI TRANSPORTU ZRÓWNOWAŻONEGO

Autorzy: Anna Wiktorowska-Jasik
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Słowa kluczowe: elektromobilność transport zrównoważony pojazdy elektryczne program rozwoju elektromobilności
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (113-121)
Klasyfikacja JEL: O18 O44 R41
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule przedstawiono znaczenie i kierunki działań wpływających na rozwój elektromobilności w Polsce. Przybliżono założenia Programu Rozwoju Elektromobilności i wskazano na oczekiwane efekty i zakładany czas jego wdrażania. Przedstawiono instrumenty stymulujące popyt na pojazdy elektryczne oraz przywileje, z jakich będą mogli korzystać użytkownicy tych pojazdów. Podano także przykłady zachęt i stosowane w innych krajach rozwiązania, których zadaniem jest upowszechnienie pojazdów elektrycznych. Celem artykułu jest określenie poziomu zaawansowania Polski w realizację założeń programu elektromobilności i wpływu podejmowanych działań na kształtowanie transportu zrównoważonego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Environmental Criteria for Sustainable Transport (1996). Document OECD/GD (96)136.
2.Janiszkiewicz, M. (2018) Jak rozwija się polska elektromobilność. Aktualny raport. Pobrano z: http://globenergia.pl/jak-rozwija-sie-polska-elektromobilnosc-aktualny-raport.
3.Król, E. (2017). Porównanie emisji zanieczyszczeń pojazdów z napędem elektrycznym i spalinowym. Napędy i Sterowanie, 7–8, 140–143.
4.Lesman, U. (2016). Norwegia od lat intensywnie promuje samochody elektryczne. Pobrano z: https://moto.rp.pl/archiwum/ 7353-norwegia-od-lat-intensywnie-promuje-samochody-elektryczne.
5.Murawski, J., Szczepański, E. (2014). Perspektywy dla rozwoju elektromobilności w Polsce. Logistyka, 4, 2249–2258.
6.Nasza wspólna przyszłość (1991). Raport Światowej Komisji do Spraw Środowiska i Rozwoju. Warszawa: PWE.
7.Pawłowska, B. (2010). Analiza efektowności procesu równoważenia rozwoju transportu. Logistyka, 2, 12–18.
8.Polakowski, K. (2011). Samochody elektryczne pojazdami najbliższej przyszłości? Prace Instytutu Elektrotechniki, 252, 19–39.
9.Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce (2017). Ministerstwo Energii Pobrano z: https://www.gov.pl/web/energia/elektromobilnosc-w-polsce.
10.Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) (2017). Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju. Pobrano z: http://www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/informacje-o-strategii.
11.Rozwój elektromobilności w Polsce (2018). Pobrano z: https://ww2.frost.com/news/frost-commentary/rozwoj-elektromobilnosci-w-polsce.
12.Richardson, B.C. (2005). Sustainable Transport: Analysis Framework. Journal of Transport Geography, 13, 30–39.
13.Rucińska, D. (2014). Promocja zrównoważonego rozwoju transportu: wybrane przykłady dobrych praktyk. Logistyka, 2, 285–299.
14.Rudnicki, T. (2008). Pojazdy z silnikami elektrycznymi. Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne, 80, 245–250.
15.Social Aspects of Sustainable Mobility. Thematic Synthesis of Transport Research Results. (2001). European Commission,
16.Transport RTD Programme, Fourth Framework Programme. September.
17.Sprzedaż pojazdów elektrycznych w Polsce i w Europie – podsumowanie 2017 r. Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych. Pobrano z: https://www.rynekinfrastruktury.pl/wiadomosci/drogi/sprzedaz-pojazdow-elektrycznych-w-polsce-i-europie-podsumowanie-2017.
18.Sustainable Development in the European Union (2013). Monitoring Report of the EU Sustainable Development Strategy. Brussel: Eurostat, European Commission.
19.The Future We Want. Resolution adopted by the General Assembly on 27 July 2012 [without reference to a Main Committee (A/66/L.56)] 66/288. United Nations, 11 September 2012.
20.Uwarunkowania wdrożenia zintegrowanego systemu e-mobilności w Polsce (2012). Warszawa: Ministerstwo Gospodarki. Pobrano z: https://pim.pl/uwarunkowania-dla-e-mobilnosci-w-polsce.