Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.44-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
ORGANIZACYJNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W POLSCE NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW

Autorzy: Przemysław Starzyński
Enea Operator Sp. z o. o.
Słowa kluczowe: elektromobilność samochód elektryczny punkt ładowania
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (95-103)
Klasyfikacja JEL: L91 L94
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W tekście podjęto problematykę rozwoju elektromobilności w kontekście barier oraz korzyści organizacyjnych. W pierwszej części przedstawiono regulacje prawne w obszarze elektromobilności, które zostały wdrożone w Polsce. Zdefiniowano i scharakteryzowano Krajowe ramy polityki infrastruktury paliw alternatywnych, ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. W dalszej części określono najistotniejsze zmiany organizacyjne minimalizujące bariery wdrożenia elektromobilności. Przedstawiono również przykłady rozmieszczenia infrastruktury ładowania aut elektrycznych oraz kierunek rozwoju elektromobilności w USA, Japonii, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Holandii.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BMVI (2009). German Federal Government’s National Electromobility Development Plan. Pobrano z: https://www.bmvi.de/blaetterkatalog/catalogs/219118/pdf/complete.pdf (10.09.2018).
2.BP Energy Outlook (2017). Pobrano z: https://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/energy-economics/energy-outlook-2017/bp-energy-outlook-2017.pdf (10.09.2018).
3.Drożdż, W. (2018). Idea Smart City. W: W. Drożdż (red.), Elektromobilność w rozwoju miast (s. 117–140). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
4.Energetyka (2017). Kolejna stacja ładowania aut elektrycznych od firmy Greenway. Pobrano z: https://energetyka.wnp.pl/kolejna-stacja-ladowania-aut-elektrycznych-od-firmy-greenway,309214_1_0_0.html (19.09.2018).
5.European Council on Foreign Relations (2009). What Does Russia Think?. Pobrano z: https://www.ecfr.eu/page/-/ECFR16_What_Does_Russia_Think.pdf (12.09.2018).
6.Hydrogenfuelnews (2016). Japanese Government is Expanding the Country’s Hydrogen Infrastructure. Pobrano z: http://www.hydrogenfuelnews.com/japan-build-320-hydrogen-fuel-stations-2025/8528003/ (18.09.2018).
7.IEA (2017). Global EV Outlook 2017: Two Million and Counting. Pobrano z: https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/GlobalEVOutlook2017.pdf (10.09.2018).
8.Krajowe ramy (2017). Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Pobrano z: http://bip.me.gov.pl/node/26450 (23.09.2018).
9.Leginfo (2014). Vehicle Retirement and Replacement: Charge Ahead California Initiative. Pobrano z http://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billNavClient.xhtml?bill_id=201320140SB1275&search_keywords (10.09.2018).
10.Newsroom (2017). Worldwide Sales of Toyota Hybrids Surpass 10 Million Units. Pobrano z: https://newsroom.toyota.co.jp/en/detail/14940871 (18.09.2018).
11.Plan rozwoju (2017). Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Pobrano z http://bip.me.gov.pl/node/26453 (23.09.2018).
12.Rystad 1 (2017). All-Time Low for Discovered Resources in 2017: Around 7 Billion Barrels of Oil Equivalent Was Discovered. Pobrano z https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/all-time-low-discovered-resources-2017 (3.09.2018).
13.Rystad 2 (2018). Electric Vehicle Sales and Oil Demand Destruction in Norway. Pobrano z: https://www.rystadenergy.com/newsevents/news/press-releases/fs-elcetric-vehicle-oil-demand/ (14.09.2018).
14.Spotlightmetal (2018). Analysis of Electromobility in Six Countries – Where to Invest Next. Pobrano z: https://www.spotlightmetal.com/analysis-of-electromobility-in-six-countries-where-to-invest-next-a-718387/ (15.08.2018).
15.Statista (2018). Electric Car Sales Are Surging in China. Pobrano z: https://www.statista.com/chart/14098/electric-car-salesare-surging-in-china/ (11.09.2018).
16.Strategia rozwoju (1999). Strategia zrównoważonego rozwoju Polski do roku 2025. Pobrano z: http://snep.edu.pl/sms/materialy/strategia%20zrownowazonego%20rozwoju%20polski%20do%20roku%202025.pdf (25.09.2018).
17.The Guardian (2018). Ban New Petrol and Diesel Cars in 2030, Not 2040, Says Thinktank. Pobrano z: https://www.theguardian.com/environment/2018/mar/18/uk-should-bring-2040-petrol-and-diesel-car-ban-forward-2030-green-alliance (14.09.2018).
18.Ustawa o biokomponentach (2018). Ustawa z dnia 6 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018, poz. 1356. Pobrano z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001356/T/D20181356L.pdf (23.09.2018).
19.Ustawa o elektromobilności (2018). Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Dz.U. 2018, poz. 317. Pobrane z: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000317/T/D20180317L.pdf (23.09.2018)
20.Zap (2018). Charging Point Statistics 2018. Pobrano z: https://www.zap-map.com/statistics/ (26.09.2018).