Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2018.44-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 4 (44) 2018
COMPARATIVE ANALYSIS OF ELECTROMOBILITY DEVELOPMENT LEVEL IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE COUNTRIES
(ANALIZA PORÓWNAWCZA POZIOMU ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI W KRAJACH EUROPYŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ)

Autorzy: Hubert Igliński
Poznań University of Economics and Business
Słowa kluczowe: elektromobilność ładowarki do samochodów elektrycznych emisja zanieczyszczeń
Rok wydania:2018
Liczba stron:9 (15-23)
Klasyfikacja JEL: R11 R40 O52
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W latach 2008–2017 liczba samochodów elektrycznych na świecie ulegała podwojeniu każdego roku. Działo się tak głównie za sprawą Chin, gdzie wzrost był jeszcze szybszy (średniorocznie o 2,6 razy), oraz USA i Norwegii. Mimo tego samochody elektryczne wciąż stanowią niewielki margines rynku. Jest ich mniej niż 2 promile wśród ponad miliarda spalinowych samochodów osobowych. Wiele krajów, także w Europie Środkowej i Wschodniej, w tym Polska, ma bardzo ambitne plany rozwoju elektromobilności. Celem artykułu jest dokonanie analizy porównawczej poziomu rozwoju elektromobilności w Polsce na tle 10 krajów regionu. Autor podejmie również próbę odpowiedzi na pytanie o przyczyny, które legły u podstaw takiego stanu rzeczy. Rekomenduje także dalsze działania konieczne do podjęcia w Polsce w celu zrównoważenia rozwoju elektromobilności. W artykule zastosowano analizę statystyczną i logiczną oraz analizę literatury przedmiotu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.ACEA (2018). The Automobile Industry Pocket Guide 2018–2019. Brussels.
2.City Mayors (2018). Retrieved from: http://www.citymayors.com/features/euro_cities1.html.
3.EAFO (2018). Retrieved from: http://www.eafo.eu/countries.
4.ELMO (2018). Retrieved from: http://elmo.ee/estonia-becomes-the-first-in-the-world-to-open-a-nationwide-ev-fastcharging-network/.
5.Eurostat Database. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/web/national-accounts/data/database.
6.EU Transport in Figures 2018. Statistical Pocketbook (2018). Luxembourg: Publication Office of the European Union.
7.Igliński, H. (2015). Energy Efficiency of Passenger Transport in Poznan Agglomeration in the Face of Peak Oil. In: P. Golińska, A. Kawa (eds.), Technology Management for Sustainable Production and Logistics (pp. 153–171). Berlin–Heidelberg: Springer Verlag.
8.Igliński, H. (2018). Ładowarki do samochodów elektrycznych – przegląd rynku. Flota, 9 (171), 64–67.
9.IPCC (2013). Climate Change 2013. The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge–New York: Cambridge University Press.
10.OECD/IEA (2014). Energy Technology Perspectives 2014. Harnessing Electricity’s Potential. Paris.
11.OECD/IEA (2017). CO2 Emissions from Fuel Combustion 2017. Paris.
12.OECD/IEA (2018a). Global EV Outlook 2018. Towards Cross-Modal Electrification. Paris.
13.OECD/IEA (2018b). Nordic EV Outlook 2018. Insights from Leaders in Electric Mobility. Paris.
14.Tietge, U., Mock, P., German, J., Bandivadekar, A., Ligterink, N. (2017). From Laboratory to Road. A 2017 Update of Official and “Real-World” Fuel Consumption and CO2 Values for Passenger Cars in Europe. Beijing–Berlin–Brussels–San Francisco– Washington: TNO, ICCT.
15.Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyły całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2016 rok (2017). Warszawa: Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy.