Analiza i Egzystencja

ISSN: 1734-9923     eISSN: 2300-7621    OAI    DOI: 10.18276/aie.2020.50-02
CC BY-SA   Open Access   DOAJ  ERIH PLUS  DOAJ

Lista wydań / 50 (2020)
Oleksandr Kulczycki's Philosophy and the Lviv-Warsaw School

Autorzy: Olga Gonczarenko ORCID
Narodowа Akademiа Państwowej Służby Granicznej Ukrainy imienia Bogdana Chmielnickiego
Słowa kluczowe: filozofia Alexander Kulczycki Kazimierz Twardowski Szkoła Lwowsko-Warszawska.
Data publikacji całości:2020
Liczba stron:21 (19-39)
Klasyfikacja JEL: A10
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

OLEXANDR KULCZYCKI’S PHILOSOPHY AND THE LVIV-WARSAW SCHOOL Summary The Lviv-Warsaw School should be treated, due to the research made by Stepan Ivanyk, the Ukrainian philosopher, as a multicultural intellectual formation with its Ukrainian branch as an integral part. In particular, Stepan Ivanyk has proven that Olexandr Kulczycki, the Ukrainian philosopher was Kazimierz Twardowski’s student. To prove the substantial relation between Kulczycki and the Lviv-Warsaw School, Ivanyk has chosen as the basis “The Soul of Race as a Totem and the Term” by Kulczycki because it met the time, genetic, and theoretical criteria. However, Kulczycki continued his scientific work after the end of the Lviv-Warsaw School functioning (accordind to Jan Wolenski). Since 1940, his teaching, research and public activities were closely connected with Ukrainian Free University in Munich. Therefore, it is important to continue the research started by Ivanyk, as it will deepen the understanding of Kulczycki’s philosophy and his relation to the Lviv-Warsaw School.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Yerzhabkova B. (1981). Bibliography of scientific works by Olexandr Kulczycki, 1895–1980. Liberation Path: Socio-political and academic-literary monthly magazine, 2 (395), 220–229 [In Ukrainian].
2.Kulczycki, О. (1973). Introduction to philosophical anthropology. Munich: The Ukrainian Free University [In Ukrainian].
3.Kulczycki, О. (1985a). A man according to H. Skovoroda’s phylosophy antithesis of the Marxist-Leninist concept of a man. In: O. Kulczycki, Ukrainian personalism. Philosophical and ethnopsychological synthesis (p. 37–48). Munich-Paris: The Ukrainian Free University [In Ukrainian].
4.Kulczycki, О. (1949). Essay on structural psychology. Munich: The Ukrainian Free University [In Ukrainian].
5.Kulczycki, О. (1995). Fundamentals of Philosophy and Philosophical Studies. Munich-Lviv: The Ukrainian Free University [In Ukrainian].
6.Kulczycki, О. (1970). Overcoming boundary situation. The Ukrainian Free University – its originality. Nowadays, 1, 88–94 [In Ukrainian].
7.Mytrovych, К. (1985). Professor Kulczycki among us. In: O. Kulczycki, Ukrainian personalism. Philosophical and ethnopsychological synthesis (p. 5–14). Munich-Paris: The Ukrainian Free University [In Ukrainian].
8.Ajdukiewicz, K. (1985a). Logika, jej zadania i potrzeby w Polsce współczesnej. W: K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, t. II (s. 127–142). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
9.Ajdukiewicz, K. (1985b). O potrzebie usługowego kursu logiki w programach studiów uniwersyteckich. W: K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, t. II (s. 192–205). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
10.Baley, S. (1947). Drogi samopoznanie. Kraków: Wiedza. Zawód. Kultura.
11.Ivanyk, S. (2014). Filozofowie ukraińscy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Warszawa: Semper.
12.Ivanyk, S. (2019). Franz Brentano’s Influence on Ukrainian Philosophy: A Methodological Introduction to Research. East/West: Journal of Ukrainian Studies, vol. VI, 125–146.
13.Ivanyk, S. Red. (2018). Teoria sądów w Lwowskiej Szkole Filozoficznej. Antologia. Kamieniec Podolski: Wydawnictwo Lwowskiego Towarzystwa Filozoficznego im. Kazimierza Twardowskiego.
14.Karivets, I. (2019). F. Brentano and K. Twardowski: Some Traces of Their Influence on the Contemporary Ukrainian Scholars. Problemos, vol. 96, 96–106. DOI: https://doi.org/10.15388/Problemos.96.8
15.Kulczycki, A. (1937a). Charakterologia F. Künkla. (Kształtowanie się charakteru wychowanka i jego kształcenie). Lwów: Nakładem “Lwowskiej Biblioteczki Pedagogicznej”.
16.Kulczycki, A. (1937b). Pedagogika “wolnego czasu” a dom, szkoła i społeczeństwo. Lwów: Nakładem “Lwowskiej Biblioteczki Pedagogicznej”.
17.Kulczycki, A. (1938). Typy egocentryczne. (Charakterologia F. Künkla w świetle krytyki). Lwów: Nakładem “Lwowskiej Biblioteczki Pedagogicznej”.
18.Kulczycki, A. (1937c). Uczeń kłamca. (Wychowanie do prawdomówności – jego sposoby oraz doniosłość). Lwów: Nakładem “Lwowskiej Biblioteczki Pedagogicznej”.
19.Lipps, T. (1920). Ästhetik Psychologie des Schönen und der Kunst. Zweiter Teil: Die ästhetische Betrachtung und die bildende Kunst. Leipzig: Verlag von Leopold Voss.
20.Twardowski, K. (1933). O dostojeństwie Uniwersytetu. Poznań: Uniwersytet Poznański.
21.Twardowski, K. (1927a). Etyka wobec teoryi ewolucyi W: K. Twardowski, Rozprawy i artykuły filozoficzne (s. 343–356). Lwów: Księgarnia S. A. “Książnica-Atlas” T. N. S. W.
22.Twardowski, K. (2013a). Nauki humanistyczne a psychologia. W: K. Twardowski, Myśl, mowa i czyn. część I (s. 174–185). Kraków: Copernicus Center Press.
23.Twardowski, K. (1927b). O idio- i allogenetycznych teoriach sądόw. W: K. Twardowski, Rozprawy i artykuły filozoficzne (s. 418–420). Lwów: Księgarnia S. A. “Książnica-Atlas” T. N. S. W.
24.Twardowski, K. (1927c). O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym. W: K. Twardowski, Rozprawy i artykuły filozoficzne (s. 203–205). Lwów: Księgarnia S. A. “Książnica-Atlas” T. N. S. W.
25.Twardowski, K. (1965). O psychologii, jej przedmiocie, zadaniach, metodzie, stosunku do innych nauk i jej rozwoju. W: K. Twardowski, Wybrane pisma filozoficzne (s. 241–291). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
26.Twardowski, K. (2013b). O zadaniach etyki naukowej. W: K. Twardowski, Myśl, mowa i czyn. część I (s. 402–436). Kraków: Copernicus Center Press.
27.Twardowski, K. (1927d). Psychologia wobec fizjologii i filozofii. W: K. Twardowski, Rozprawy i artykuły filozoficzne (s. 3–32). Lwów: Księgarnia S. A. “Książnica-Atlas” T. N. S. W.
28.Twardowski, K. (2013c). Teoria sądów. W: K. Twardowski, Myśl, mowa i czyn. część I (s. 28–53). Kraków: Copernicus Center Press.
29.Twardowski, K. (1927e). W sprawie klasyfikacyi zjawisk psychicznych. W: K. Twardowski, Rozprawy i artykuły filozoficzne (s. 33–42). Lwów: Księgarnia S. A. “Książnica-Atlas” T. N. S. W.