Problemy Transportu i Logistyki

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki

ISSN: 1644-275X     eISSN: 2353-3005    OAI    DOI: 10.18276/ptl.2016.33-02
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (33) 2016
Risk of probable incidents during railways transport
(Ryzyko prawdopodobnych zdarzeń w czasie transportu kolejowego)

Autorzy: Sarka Hoskova-Mayerova
University of Defence, Faculty of Military Technology, Department of Mathematics and Physics

Olga Becherova
University of Defence, Faculty of Military Leadership, Department of Emergency Management
Słowa kluczowe: ryzyko związane z transportem niebezpiecznych substancji transport substancji niebezpiecznych kolej wypadek segmenty ryzyka
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (15-23)
Klasyfikacja JEL: L92
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W ostatnich latach, szczególnie w kontekście globalizacji, rola transportu wzrasta. W artykule przedstawiono potencjalne sytuacje kryzysowe związane z transportem kolejowym. Na początku przedstawiono przegląd aktualnej sytuacji w Unii Europejskiej, następnie przedstawiono aktualne przepisy związane z ruchem kolejowym i opisano różne rodzaje zagrożeń. W końcowej części artykułu przedstawiono zdarzenia, które miały miejsce w ostatnich latach w Republice Czeskiej, oraz oceniono ich przyczyny.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Act no. 266/1994 Coll. on railway, (in Czech: Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách).
2.Czech Railwais Cargo. (2016). ČD Cargo, a.s. Available at: https://www.cdcargo.cz/o-spolecnosti.
3.European Best Practices Guidelines on Cargo Securing for Road Transport: available online from: http://eca.europa.eu/en/cargo-securing-for-road-transport-pbMI0614080/?CatalogCategoryID=h4QKABstrmIAAAEjv5EY4e5L, 2014.
4.European Commission. (2011). White Paper. Available online at: https://ec.europa.eu/transport/themes/strategies/2011_white_paper_en.
5.Internal materials of ČD Cargo (Czech Railwais Cargo).
6.Melkes, V., Mika, O. (2005). Prevence závažných průmyslových havárií. Brno, p. 121.
7.Oggero, A., Darbra, R.M., Munoz, M., Planas, E. and J., Casal, A. (2006). Survey of accidents occurring during the transport of hazardous substances by road and rail. J Hazard Mater.
8.Special Report. (2016). Rail freight transport in the EU: still not on the right track. Available online at: www.eca.europa.eu/Lists/.../SR16.../SR_RAIL_FREIGHT_EN.pdf.
9.Šovčíková, Ľ. (2005). Závažné priemyselné havárie a ich následky, Žilina, p. 117.