Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/1-01
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017
Funkcje doradcze audytu wewnętrznego w policji w zakresie zabezpieczenie finału regat The Tall Ship Races 2017

Autorzy: Marek Jasztal
Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny czynności doradcze ryzyko impreza masowa
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (9-18)
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Streszczenie Cel – Wdrożenie czynności doradczych audytu wewnętrznego w obszarze przygotowań Policji do zabezpieczenia Finału Regat „The Tall Ships Races 2017”. Metodologia badania – Zastosowano metodę mapy ryzyka w audycie wewnętrznym dla identyfikacji potrzeb i diagnozowania ryzyka na bazie zebranych danych od kadry kierowniczej oraz wyznaczonych do zabezpieczenia uczestników wydarzeń specjalnych. Wynik – Na podstawie analizy przeprowadzonej z wykorzystaniem mapy ryzyka uzyskano informację o potencjalnych rodzajach ryzyka i ich wpływie na organizację zabezpieczenia imprezy masowej. Ponadto zaprezentowano kierunki rekomendacji czynności doradczych. Oryginalność/Wartość – Materiał badawczy pozwolił na obiektywne i niezależne zapoznanie się z zagadnieniem oraz wyciągnięcie merytorycznych wniosków dotyczących wdrożenia czynności doradczych. Słowa kluczowe: audyt wewnętrzny, czynności doradcze, ryzyko, impreza masowa
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Literatura
2.https://na.theiia.org/Pages/IIAHome.aspx
3.http://pl.wikipedia.org
4.Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin. nr 15, poz. 84).
5.Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. 2011 nr 287, poz. 1687 z późn. zm.).
6.Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. 2016 poz. 1870 z późn.zm.).
7.Winiarska, K. (2005). Teoretyczne i praktyczne aspekty audytu wewnętrznego. Warszawa: Difin.