Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia

ISSN: 2450-7741     eISSN: 2300-4460    OAI    DOI: 10.18276/frfu.2017.87/1-10
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / 3/2017
Jakość audytu wewnętrznego a wartość dodana w jednostkach sektora finansów publicznych

Autorzy: Elżbieta Szczepankiewicz
Katedra Rachunkowości
Rok wydania:2017
Liczba stron:10 (111-120)
Cited-by (Crossref) ?:
Pobierz plik

Plik artykułu