European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729    OAI    DOI: 10.18276/ejsm.2018.27/2-20
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / Vol. 27/2, 3/2018
Diffusion of innovation as a consequence of utilization of EU funds by companies

Autorzy: Zofia Gródek-Szostak
Cracow University of Economics, Department of Economics an Organization of Enterprises

Jadwiga Adamczyk
Cracow University of Economics, Department of Economics an Organization of Enterprises

Danuta Kajrunajtys
College of Economics and Computer Science in Cracow
Słowa kluczowe: innovation diffusion SMEs European funds
Rok wydania:2018
Liczba stron:7 (167-173)
Klasyfikacja JEL: M20 M29 M31 M39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

The article points to diffusion of innovation as a consequence of popularization and dissemination of the results of projects implemented with the help of the Structural Funds. Attention has been paid to the progressive nature of the diffusion process. It is a kind of transformation that contributes to accelerated changes in structure and function within the business ecosystem, as a result of the adoption or rejection of a given innovation. The diffusion process involves not only the spread, but also popularization of innovation. The innovations resulting from the involvement of public funds, which impose additional restrictions on undertakings promoting the solutions developed in the regional and national system, play an important role in this process.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Banaś, M. (2013). Transgresja i dyfuzja – czyli o tym dlaczego nauki społeczne i humanistyczne sięgają do terminologii nauk przyrodniczych. Kultura – Historia – Globalizacja, 14, 9–10.
2.Brodzicki, T., Dzierżanowski, M., Erlandsson, K., Szultka, S. (2004). Analiza możliwości rozwoju klastrów przemysłowych w Polsce oraz propozycje instrumentów wsparcia. Unpublished preparation commissioned by the Ministry of Economy and Labor, Gdańsk–Stockholm.
3.Brzeziński, M. (ed.) (2001). Zarządzanie innowacjami technicznymi i organizacyjnymi. Warszawa: Difin.
4.Buszko, A. (2013). Znaczenie innowacji w gospodarce – podejście aplikacyjne. Perspektywa zarządzania. In: A. Buszko (ed.), Finansowanie innowacji (pp. 9–34). Olsztyn: EXPOL, P. Rybiński, J. Dąbek, sp.j.
5.Dobija, M. (2007). Godziwe wartości i godziwe nierówności. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 10, 182–195.
6.Gródek-Szostak, Z. (2016). Ocena skuteczności usług proinnowacyjnych świadczonych przez ośrodki innowacji w województwie małopolskim. Przegląd Organizacji, –(922) 10-15.
7.Gródek-Szostak, Z., Kajrunajtys, D. (2010). Audyt technologiczny jako narzędzie budowy przewagi innowacyjnej przedsiębiorstwa – studium przypadku Labortest sp. z o.o. In: S. Miklaszewski, B. Mikuła (eds.), Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstw i instytucji (pp. 29–45). Kraków : Biuro Projektu Nauka i Gospodarka (Nauka i Gospodarka; Vol. 1).
8.Gródek-Szostak, Z., Kajrunajtys, D., Chęcińska-Zaucha, A. (2016). Wpływ instytucji otoczenia biznesu na zarządzanie procesem transferu technologii w przedsiębiorstwie. In: Procesy w organizacji – wybrane aspekty (pp. 33–46). Szczecin: Zapol Sobczyk Spółka Jawna.
9.Jaki, A., Gródek-Szostak, Z. (2017). Wybrane problemy efektywności finansowania sieci wsparcia innowacji ze środków publicznych. Studia i Prace WNEiZ US,. 48 (t. 3), 21–32.
10.Jagodziński, J., Ostrowski, D. (2013). Uzasadnienie potrzeby badań nad innowacyjnością w logistyce z wykorzystaniem modeli dyfuzyjnych. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 5 (37), 110–120.
11.Janasz, W. (ed.). (2004). Innowacje w rozwoju przedsiębiorczości w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
12.Jasiński, A.H. (2006). Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji. Warszawa: Difin.
13.Lachiewicz, S., Matejun, M. (2012). Ewolucja nauk o zarządzaniu. In: A. Zakrzewska-Bielawska (ed.), Podstawy zarządzania. Warszawa: Oficyna Wolters Kluwer Business.
14.Lachiewicz, S., Zakrzewska-Bielawska, A. (2016). Formy i ograniczenia dyfuzji metod i technik zarządzania z dużych przedsiębiorstw do firm sektora MSP. In: M. Lisiński, B. Ziembicki (eds.), Współczesne problemy rozwoju metodologii zarządzania. Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
15.Rogers, E.M., Singhal, A., Quinlann, M.M. (2009). Diffusion of Innovations. In: D.W. Stacks, M.B. Salwen (eds.), An Integrated Approach to Communication Theory and Research (pp. 418–434). New York and London: Routledge Taylor & Francis Group.
16.Stawasz, E. (1999). Innowacje a mała firma. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.