European Journal of Service Management

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Service Management

ISSN: 2450-8535     eISSN: 2451-2729    OAI    DOI: 10.18276/ejsm
CC BY-SA   Open Access 

Submitting articles

ejsm@wzieu.pl

Invoices

Małgorzata Grabowicz

malgorzata.grabowicz@univ.szczecin.pl