Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 23.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Jakość współpracy polskich klastrów z partnerem publicznym – współczesne wyzwanie w zarządzaniu klastrami
(Marketing i Zarządzanie)
nr 4 (45) 2016 2016 Przejdź
2. Strategia marketingowa przedsiębiorstwa a identyfikacja kluczowych czynników jego sukcesu
(Marketing i Zarządzanie)
nr 3 (44) 2016 2016 Przejdź
3. Non-technological innovation creation process in the creative sector
(Marketing i Zarządzanie)
nr 5 (46) 2016 2016 Przejdź
4. Różnice w źródłach finansowania pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami w świetle badań empirycznych
(Marketing i Zarządzanie)
nr 2 (43) 2016 2016 Przejdź
5. Uwarunkowania dyfuzji innowacji w sektorze MŚP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/3 2017 2017 Przejdź
6. Comparative research of dominant leadership styles in large enterprises in the Republic of Croatia
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 14 (2017) 2017 Przejdź
7. Dimension of marketing innovations and marketing of innovation in enterprises
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (47) 2017 2017 Przejdź
8. Innowacje otwarte w MSP
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
9. Metody badań innowacji ze szczególnym uwzględnieniem innowacji marketingowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
10. Rola internetu we współczesnej gospodarce
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
11. Zastosowanie metod antropologii biznesu jako innowacyjnej koncepcji badań konsumentów
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/2 2018 2018 Przejdź
12. Marketing online następcą marketingu tradycyjnego
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 52/1 2018 2018 Przejdź
13. Kapitał intelektualny we współpracy międzyregionalnej
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
14. Ocena użyteczności form prezentacji treści na stronach internetowych
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 54/2 2018 2018 Przejdź
15. Diffusion of innovation as a consequence of utilization of EU funds by companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
16. Activities of local government at stimulating innovativeness in the learning region – study of Lesser Poland voivodeship
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
17. The importance of logistics services for the economical efficiency in the garment industry
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
18. The scope of project management in service companies
(European Journal of Service Management)
Vol. 27/2, 3/2018 2018 Przejdź
19. Wycena kapitału społecznego w przedsiębiorstwie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 53/3 2018 2018 Przejdź
20. Sustainable development goals: a business opportunity for tourism companies?
(Ekonomiczne Problemy Turystyki)
nr 3 (43) 2018 2018 Przejdź
21. The use of business models in veterinary units
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 56 2019 2019 Przejdź
22. The ANOVA method as a popular research tool
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
23. Insight we wdrażaniu innowacji
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 55 2019 2019 Przejdź
Strona