Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.46-19
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 5 (46) 2016
Non-technological innovation creation process in the creative sector
(Proces kreowania innowacji nietechnologicznych w sektorze kreatywnym)

Autorzy: Monika Spychalska-Wojtkiewicz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: innowacje nietechnologiczne innowacje marketingowe innowacje społeczne sektor kreatywny
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (183-190)
Klasyfikacja JEL: M20 M29 M31 M39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Innowacje technologiczne i nietechnologiczne są ze sobą silnie powiązane. Komercjalizacja innowacji produktowych będących innowacjami technologicznymi wymaga często rozwoju nowych metod marketingowych, czyli właśnie innowacji nietechnologicznych. Istnieje rosnące zapotrzebowanie na pogodzenie potrzeb oraz działań sektora kultury i branży twórczej z potrzebami lokalnych przedsiębiorstw, jak i samych społeczności lokalnych. Twórcze inicjatywy, w tym tworzenie innowacji nietechnologicznych, mogą czynnie przyczyniać się do wprowadzania zmiany innowacyjnej oraz budowy społecznie odpowiedzialnego biznesu i lokalnego kapitału społecznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brown, T., Wyatt, J. (2010). Design thinking for social innovation. Retrieved from: www.ssireview.org/articles/entry/design_thinking_for_social_innovation.
2.Dąbek, B. (2015). W poszukiwaniu innowacji. Retrieved from: www.ekonomiaspoleczna.pl/ wiadomosc/1510258.html.
3.Design thinking, innowacje społeczne, kreatywność (2014). Retrieved from: http://designthinking.pl/design-thinking-innowacje-spoleczne-kreatywnosc/
4.Farmakis, E. (2014). Fostering the creative economy. Retrieved from: www.ssireview.org/ blog/entry/fostering_the_creative_economy.
5.Hyard, A. (2014). Non-technological innovations for sustainable transport. Lille: Springer.
6.Impact of culture on creativity (2016). European Commission. Retrieved from: www.keanet.eu/ studies-and-contributions/the-impact-of-culture-on-creativity/.
7.Kwaśnicki, W. (2013). Innowacje społeczne ‒ dobry sposób na rozwiązanie problemów społecznych? Retrieved from: www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=B06A8 565AA4D4C348A780C309987EC0C.
8.Olejniczuk-Merta, A. (2013). Innowacje społeczne. Konsumpcja i Rozwój, 1 (4), 21‒34.
9.Podwójna ochrona dla kreatywnych (2015). Retrieved from: www.gazetaprawna.pl/ podwojna_ochrona.
10.Przemysły kreatywne (2015). Retrieved from: www.kreatywna.lodz.pl/page/13,przemyslykreatywne.html.
11.Roodhouse, S. (2006).The creative industries: definitions, quantification and practice. In: C. Eisenberg, R. Gerlach, C. Handke (eds.), Cultural industries: the British experience in international perspective 2006. Retrieved from: http://edoc.hu-berlin.de/conferences/culturalindustries/proc/culturalindustries.pdf.
12.Social innovation (2013). Retrieved from: http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1022.
13.Social innovation (2015). Retrieved from: http://ppnt.pl/pl/innowacje-spoleczne/ innowacje-spoleczne.
14.Technological and nontechnological innovation (2016). Retrieved from: https://www.innovationpolicyplatform.org/content/technological-and-non-technological-innovation.
15.The theoretical, empirical and policy foundations for social innovation in Europe (2015). Retrieved from: http://siresearch.eu/social-innovation/project/tepsie.