Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 5 (46) 2016

Rok wydania:2016

Pliki opcjonalne

miz_nr_5_(46)_2016_miz5_46_spis_tresci.pdf
spis treści i strona redakcyjna
Pobierz
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Use of strategic marketing management tools in contemporary enterprises


(Wykorzystanie instrumentów strategicznego zarządzania marketingowego we współczesnych przedsiębiorstwach)
8 (9-16) Paweł Cegliński Więcej
2.

Text and images in promotional materials − what type of information is important for customers?


(Tekst i obraz w materiałach promocyjnych − jaki typ informacji jest ważny dla klienta?)
7 (17-23) Aneta Disterheft Więcej
3.

Responsible sponsorship as an element of building positive relationship with the environment


(Odpowiedzialny sponsoring jako element budowania pozytywnych relacji z otoczeniem)
7 (25-31) Marta Grabowska Więcej
4.

Relationships matter – towards understanding university–industry links


(Relacje mają znaczenie – w kierunku zrozumienia powiązań między uczelniami a przemysłem)
8 (33-40) Małgorzata Grzegorczyk Więcej
5.

Social media as a relationship marketing tool of modern university


(Media społecznościowe jako narzędzie marketingu relacji współczesnych uczelni)
16 (41-56) Hanna Hall, Kamila Peszko Więcej
6.

Logistics customer service on the example of courier companies


(Logistyczna obsługa klienta na przykładzie firm kurierskich)
9 (57-65) Agnieszka Matuszczak, Urszula Chrąchol-Barczyk Więcej
7.

The importance of trust and loyalty in financial institutions in financial decision-making process of households


(Rola zaufania i lojalności do instytucji finansowych w procesie podejmowania decyzji finansowych gospodarstw domowych)
9 (67-75) Marta Musiał, Monika Pettersen-Sobczyk Więcej
8.

Trust in effective relationship management on the procurement market


(Zaufanie w skutecznym zarządzaniu relacjami na rynku zaopatrzeniowym)
9 (77-85) Arkadiusz Stajszczak, Bożena Wujec, Iwona Ksiądzyna Więcej
9.

Customer knowledge valuation model based on customer lifecycle


(Koncepcyjny model wyceny wiedzy klienta oparty na cyklu życia klienta)
8 (87-94) Przemysław Tomczyk Więcej
10.

E-services: concept, specificity, and marketing elements to create their value


(E-usługi: pojęcie, specyfika oraz marketingowe elementy tworzenia ich wartości)
12 (97-108) Paweł Brzustewicz, Iwona Escher Więcej
11.

Advertising in digital games targeted to children


(Działania reklamowe w grach komputerowych skierowane do dzieci)
9 (109-117) Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka Więcej
12.

Transfer of information in the purchasing processes of generation Z – usage of virtual vs. real channels and its marketing implications


(Transfer informacji w procesach zakupowych pokolenia Z – wykorzystywane kanały i ich marketingowe implikacje)
10 (119-128) Aleksandra Burgiel, Izabela Sowa Więcej
13.

Online website in brand creation of online store


(Wykorzystanie strony internetowej w kreowaniu marki sklepu internetowego)
6 (129-134) Aleksandra Całka, Katarzyna Pałys Więcej
14.

Multi-channel opportunity management ‒ an exploratory research on the example of tourist industry


(Wielokanałowe zarządzanie szansami sprzedaży ‒ badanie na przykładzie branży turystycznej)
8 (135-142) Bartosz Deszczyński Więcej
15.

Marketing communication instruments used by the retail chain on the Internet


(Narzędzia komunikacji marketingowej stosowane przez sieci handlowe w internecie)
12 (143-154) Urszula Garczarek-Bąk Więcej
16.

Country-of-origin effect in professional services – literature review


(Rola efektu kraju pochodzenia (COO) w usługach profesjonalnych − przegląd literatury)
9 (155-163) Marek Gnusowski Więcej
17.

The meaning of smartphones for marketing communication


(Znaczenie smartfonów dla komunikacji marketingowej)
8 (165-172) Leszek Gracz Więcej
18.

Use of social media by public transport operators


(Wykorzystanie mediów społecznościowych w publicznym transporcie miejskim)
9 (173-181) Joanna Kos-Łabędowicz Więcej
19.

Non-technological innovation creation process in the creative sector


(Proces kreowania innowacji nietechnologicznych w sektorze kreatywnym)
8 (183-190) Monika Spychalska-Wojtkiewicz Więcej