Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.46-11
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 5 (46) 2016
Advertising in digital games targeted to children
(Działania reklamowe w grach komputerowych skierowane do dzieci)

Autorzy: Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka
Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Słowa kluczowe: advergaming reklama w grach komputerowych dzieci reklama w grach
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (109-117)
Klasyfikacja JEL: M31 M39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Artykuł jest próbą systematyzacji i opisu sposobów docierania z komunikatem marketingowym do dzieci przez gry komputerowe. Na podstawie przeglądu literatury podjęto próbę uporządkowania form reklam umieszczanych w grach (advergaming). Starano się zidentyfikować obszary badawcze wynikające ze stosowania tych działań reklamowych do konkretnego subsegmentu rynku młodych konsumentów – dzieci.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Aarnoutse, F., Peursum, L., Dalpiaz, F. (2014). The evolution of advergames development. A study in the Netherlands. In: Games Media Entertainment (GEM) (pp. 1‒8). Toronto: IEEE.
2.An, S., Jin, H.S., Park, E.H. (2014). Children’s advertising literacy for advergames: perception of the game as advertising. Journal of Advertising, 43 (1), 63–72.
3.Budzanowska-Drzewiecka, M. (2015). Children as recipients of marketing communication on the Internet. Jagiellonian Journal of Managenent, 1 (4), 253‒273.
4.Dahl, S., Eagle, L., Báez, C. (2009). Analysing advergames: active diversions or actually deception. An exploratory study of online advergames content. Young Consumers, 10 (1), 46–59.
5.Draszanowska, J., Sroka, M. (2013). Game industry trends. Rynek elektronicznej rozrywki w Polsce. Warszawa.
6.Game Industry Trends: Kids 2014 (2014). Warszawa.
7.Ho, S., Lin, Y., Yang, Y. (2011). In-game advertising: consumers’ attitude and the effect of product placements on memory. African Journal of Business Management, 5 (24), 10117–10127.
8.Hofmeister-Tóth, Á., Nagy, P. (2011). The content analysis of advergames in Hungary. Qualitative Market Research: An International Journal, 14 (3), 289–303.
9.Kiraci, H. (2014). Enjoableor humdrum advergames: the effects od brand congurity level on attitudes towards advergames. International Journal of Information Technology and Business Management, 21 (1), 22–29.
10.Lee, J., Park, H., Wise, K. (2013). Brand interactivity and its effects on the outcomes of advergame play advergame play. New Media & Society, 16 (8), 1268–1286.
11.Lee, M., Choi, Y., Quilliam, E.T., Cole, R.T. (2009). Playing with food: content analysis of food advergames. Journal of Consumer Affairs, 43 (1), 129–154.
12.Mallinckrodt, V., Mizerski, D. (2007). The effects of playing an advergame on young children’s perceptions, preferences, and requests. Journal of Advertising, 36 (2), 87–100.
13.Mitręga, M. (2013). Advergaming jako rozwijająca się forma komunikacji marketingowej. Studia Ekonomiczne, 140, 133–143.
14.Panic, K., Cauberghe, V., de Pelsmacker, P. (2013). Comparing TV ads and advergames targeting children: the impact of persuasion knowledge on behavioral responses. Journal of Advertising, 42 (2–3), 264–273.
15.Purswani, G. (2010). Advergames, their use and potential regulation. Asia Pacific Public Relations Journal, 11 (7), 57–63.
16.Rozendaal, E., Buijzen, M., Valkenburg, P.M. (2012). Think-aloud process superior to thought-listing in increasing children’s critical processing of advertising. Human Communication Research, 38 (2), 199–221.
17.Rozendaal, E., Slot, N., van Reijmersdal, E.A., Buijzen, M. (2013). Children’s responses to advertising in social games. Journal of Advertising,42 (2–3), 142–154.
18.Terlutter, R., Capella, M. (2013). The gamification of advertising: analysis and research directions of in-game advertising, advergames, and advertising in social network games. Journal of Advertising, 42 (95), 95–112.
19.van Reijmersdal, E.A., Jansz, J., Peters, O., van Noort, G. (2013). Why girls go pink:
20.game character identification and game players’ motivations. Computers in Human Behavior, 29 (6), 2640–2649.
21.Winkler, T., Buckner, K. (2006). Receptiveness of gamers to embedded brand messages in advergames: attitudes towards product placement. Journal of Interactive Advertising, 7 (1), 3–32.