Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.46-15
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 5 (46) 2016
Marketing communication instruments used by the retail chain on the Internet
(Narzędzia komunikacji marketingowej stosowane przez sieci handlowe w internecie)

Autorzy: Urszula Garczarek-Bąk
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: komunikacja marketingowa media społecznościowe sieci handlowe marki własne
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:12 (143-154)
Klasyfikacja JEL: L81 M31 M37
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest wskazanie wykorzystania przez sieci handlowe funkcjonalności, którą oferują nowe media w celu zwiększenia skuteczności komunikacji marketingowej przedsiębiorstw. Metodologia badawcza wykorzystana w artykule opiera się na przeglądzie literatury oraz źródłach internetowych jako zasobie informacji o najnowszych strategiach marketingowych wybranych sieci handlowych w Polsce. Analizie poddano treści zamieszczone na stronach internetowych sieci oraz na ich portalach społecznościowych. Szczególną uwagę poświęcono także działaniom mającym na celu zwiększenie potencjału marki własnej, która w Polsce wciąż jest postrzegana jako „tańszy zamiennik” produktów markowych, podczas gdy umiejętne zastosowanie narzędzi dostępnych w Internecie pozwoliłoby na zmianę wizerunku produktów marek własnych przy niewielkich nakładach finansowych. Obecnie sieci handlowe zaczynają już wykorzystywać potencjał, jaki oferują media społecznościowe, jednak zamieszczany za ich pośrednictwem przekaz nie jest istotnie zróżnicowany.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Badanie Top Marka (2016). Retrieved from: http://psmm.pl/pl/informacja-prasowa/ ranking-najbardziej-medialnych-brandow-top-marka-2015.
2.Brzozowska-Woś, B. (2012). Komunikacja marketingowa a wybrane narzędzia marketingu mobilnego. In: G. Rosa, A. Smalec (eds.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Komunikacja marketingowa podmiotów rynkowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 712, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, 26, 135‒146.
3.Bajdak, A. (2013). Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
4.Bilińska-Reformat, K., Reformat, B. (2014). Wykorzystanie mediów społecznościowych w działaniach promocyjnych sieci handlowych. Marketing i Rynek, 4 (CD), 208‒214.
5.Coursaris, C.K., van Osch, W., Balogh, B.A. (2016). Informing brand messaging strategies via social media analytics. Online Information Review, 40 (1), 6–24.
6.Danaher, P.J., Rossiter, J.R. (2011). Comparing perceptions of marketing communication channels. European Journal of Marketing, 45 (1/2), 6–42.
7.Drzazga, M. (2013). Media społecznościowe w procesie komunikacji marketingowej przedsiębiorstw handlu detalicznego z rynkiem. In: A. Bajdak (ed.). Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju (pp. 98‒111). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
8.Egan, J. (2007). Marketing communications. London: Thomson Learning.
9.Fidelman, M. (2014). Socialized! W jaki sposób najskuteczniej wykorzystać społeczność internetową. Biznes społecznościowy. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
10.Społeczeństwo informacyjne w Polsce w 2015 r. (2016). GUS. Retrieved from: http://stat. gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne/spoleczenstwo-informacyjne-w-polsce-w-2015-r-,2,5.html.
11.Kemp, S. (2016). Digital in 2016. Retrieved from: http://wearesocial.com/uk/special-reports/ digital-in-2016.
12.Khang, H., Ki., E.J. (2012). Social media research in advertising, communication, marketing, and public relations, 1997‒2010. Journalism and Mass Communication Quarterly. Retrieved from: https://www.questia.com/read/1P3-2713162431/socialmedia-research-in-advertising-communication (20.02.2016).
13.Kotler, Ph., Keller, K..L. (2012). Marketing. Poznań: Dom Wydawniczy Rebis.
14.Kramer, J. (2013). System informacji i komunikacji marketingowej wobec wyzwań gospodarki opartej na wiedzy i mądrości. In: A. Bajdak (ed.), Komunikacja marketingowa. Współczesne wyzwania i kierunki rozwoju (pp. 9‒21). Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
15.Maciąg, R. (2012). Deus ex machina: nowe media i ich projekt poznawczy. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
16.Mangold, W.G., Faulds, D.J. (2009). Social media: the new hybrid element of the promotion mix, Business Horizons, 52 (4), 357−365.
17.Megapanel PBI/Gemius badanie realizowane przez Polskie Badania Internetu sp. z o.o. i Gemius SA (2016). Retrieved from: http://panel.pbi.org.pl/wyniki.php.
18.Molęda, A. (2014). Własna firma na Pinterest ‒ 11 praktycznych funkcjonalności. Retrieved from: http://socjomania.pl/wlasna-firma-na-pinterest-11-praktycznych-funkcjonalnosci (21.02.2016).
19.Nusca, A. (2015). Pinterest CEO Ben Silbermann: we’re not a social network. Fortune Magazine, July 13.
20.Pelsmacker, P., Geuens, M., van den Bergh, J. (2007). Marketing communications: a European perspective. Harlow: Pearson Education.
21.Pilarczyk, B., Waśkowski, Z. (2010). Komunikacja rynkowa. Ewolucja, wyzwania, szanse. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
22.Tanner, J., Raymond, M.A. (2012). Marketing principles v. 1.0. Creative commons. Retrieved from: http://2012books.lardbucket.org/pdfs/marketing-principles-v1.0.pdf (23.02.2016).
23.Wiktor, J.W. (2013). Komunikacja marketingowa. Modele, struktury, formy przekazu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
24.Zarańska, K. (2014). Kryteria oceny jakości mobilnych wersji serwisów internetowych. In: R. Knosala (ed.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, t. 2. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.