Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.46-08
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 5 (46) 2016
Trust in effective relationship management on the procurement market
(Zaufanie w skutecznym zarządzaniu relacjami na rynku zaopatrzeniowym)

Autorzy: Arkadiusz Stajszczak
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Katedra Marketingu

Bożena Wujec
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Centrum Coachingu

Iwona Ksiądzyna
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Centrum Coachingu
Słowa kluczowe: potrzeby biznesowe doświadczenie produktu relacje biznesowe zaufanie potrzeby emocjonalne
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (77-85)
Klasyfikacja JEL: L14
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie wyników badań na temat zaufania rolników do producentów środków ochrony roślin. Autorzy zbadali poziom zaufania rolników do trzech grup firm producenckich: firm innowacyjnych, generykowych i hybrydowych. Wyniki badań pokazują, że najwyższym poziomem zaufania na rynku produktów ochrony roślin cieszą się firmy innowacyjne. Na ten wysoki poziom zaufania wpływają przede wszystkim: wcześniejsze pozytywne doświadczenia rolników z produktem lub producentem, skala działań marketingowych firm innowacyjnych, liczba ich produktów dostępnych na rynku oraz wsparcie ze strony sklepów przy podejmowaniu decyzji rolników o zakupie produktu.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Antonides, G., Van Raaij, W.F. (2003). Zachowanie konsumenta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Blomqvist, K., Staehle, P. (2004). Trust in technology partnerships. In: M.L. Houtari, I. Livonen (eds.) Trust in knowledge management and systems in organizations. Hershey, PA: Idea Group Pub.
3.Buttle, F., Maklan, S. (2015). Customer relationship management: concepts and technologies. London & New York: Routledge, Taylor & Francis Group.
4.Forlicz, S. (2001). Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2009). Zarządzanie zaufaniem w przedsiębiorstwie, koncepcja, narzędzia, zastosowania. Kraków: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
6.Luhmann, N. (1979). Trust and power. Chichester: John Wiley.
7.Sako, M., Helper, S. (1998). Determinants of trust in supplier relations: Evidence from the automotive industry in Japan and the United States. Journal of Economic Behavior and Organization, 34 (3).
8.Stajszczak, A. (2011a). Innowacyjność produktów a satysfakcja klientów. In: K. Świerszcz, J. Śliwa (eds.), Innowacje przedsiębiorstw a satysfakcja klientów w teorii i praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi.
9.Stajszczak, A. (2011b). Zachowania nabywcze a komunikacja marketingowa na rynku środków ochrony roślin. In: B. Pilarczyk (ed.), Komunikacja marketingowa, strategie i instrumenty. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, 208, 472‒481.
10.Stajszczak, A. (2012). Innowacje czy imitacje? Oryginały czy generyki? Zachowania nabywcze rolników na rynku środków ochrony roślin. Handel Wewnętrzny, 1.
11.Stajszczak, A. (2015). Znaczenie ceny jako punktu odniesienia w kształtowaniu preferencji nabywczych. Handel Wewnętrzny, 1 (354), 252‒260.
12.Sztompka, P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Kraków: Wydawnictwo Znak.
13.Tarabasz, A. (2007). Komunikacja jako kluczowy instrument budowania relacji. In: O. Witczak (ed.) Budowanie związków z klientami na rynku business to business. Warszawa: Wydawnictwa fachowe CeDeWu.pl.
14.Wanat, T.M. (2010). Atrybuty produktu a konstruowanie preferencji przez nabywców. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.