Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.46-18
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 5 (46) 2016
Use of social media by public transport operators
(Wykorzystanie mediów społecznościowych w publicznym transporcie miejskim)

Autorzy: Joanna Kos-Łabędowicz
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Ekonomii
Słowa kluczowe: media społecznościowe organizator transportu publicznego miejski transport zbiorowy ICT
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (173-181)
Klasyfikacja JEL: M19 R49
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Media społecznościowe są wykorzystywane w różnych celach przez podmioty rynkowe. W artykule pokrótce przedstawiono wykorzystanie ICT w miejskim transporcie zbiorowym, media społecznościowe oraz ich potencjalne zastosowania w działalności organizatorów publicznego transportu miejskiego. W artykule przeanalizowano także wykorzystanie mediów społecznościowych przez wybranych polskich organizatorów publicznego transportu miejskiego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Boschetti, F., Maurizi, I., Cré, I. (2014). Innovative urban transport solutions. CIVITAS makes the difference. How 25 cities learned to make urban transport cleaner and better. CIVITAS Initiative. Retrieved from: http://civitas.eu/sites/default/files/ civitas-plus-innovative-urban-transport-solutions-www-final.pdf.
2.Chui, M., Manyika, J., Bughin, J., Dobbs, R., Roxburgh, Ch., Sarrazin, H., Sands, G., Westergren, M. (2012). The social economy: unlocking value and productivity through social technologies. Seoul‒San Francisco‒London‒Washington: McKinsey Global Institute.
3.Cichosz, M. (2013). IT solutions in logistics of smart bike-sharing systems in urban transport. Management, 17 (2), 272‒283.
4.Efthymiou, D., Antoniou, C. (2012). Use of social media for transport data collection. Procedia ‒ Social and Behavioral Sciences, 48, 775‒785.
5.Gal-Tzur, A., Grant-Muller, S., Kuflik, T., Minkov, E., Nocera, S., Shoor, I. (2014). The potential of social media in delivering transport policy goals. Transport Policy, 32, 115‒123.
6.Gal-Tzur, A., Grant-Muller, S., Minkov, E., Nocera, S. (2014). The impact of social media usage on transport policy: issues, challenges and recommendations. Procedia − Social and Behavioral Sciences, 111, 937‒946.
7.Graaf, S., Veeckman, C. (2014). Designing for participatory governance: assessing capabilities and toolkits in public service delivery. Info, 16 (6), 74‒88.
8.Kaplan, A.M., Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media. Business Horizons, 53 (1), 59‒68.
9.KZK GOP (2016). Retrieved from: www.kzkgop.com.pl/.
10.Lubieniecka-Kocoń, K., Kos, B., Kosobucki, Ł., Urbanek, A. (2013). Modern tools of passenger public transport integration. Activities of Transport Telematics, 395, 81–88.
11.Mikulski, J. (2011). The possibility of using telematics in urban transportation. In: J. Mikulski (ed.), Modern Transport Telematics. CCIS, 239. Heidelberg: Springer.
12.MPK Wrocław (2016). Retrieved from: http://mpk.wroc.pl/.
13.Mulley, C., Nelson, J., Teal, R., Wright, S., Daniels, R. (2012). Barriers to implementing flexible transport services: an international comparison of the experiences in Australia, Europe and USA. Research in Transportation Business & Management, 3, 3‒11.
14.Pensa, S., Masala, E., Arnone, M., Rosa, A. (2014). Planning local public transport: a visual support to decision-making. Procedia ‒ Social and Behavioral Sciences, 111, 596‒603.
15.Schlingensiepen, J., Naroska, E., Bolten, T., Christen, O., Schmitz, S., Ressel, C. (2015). Empowering people with disabilities using urban public transport. Procedia Manufacturing, 3, 2349‒2356.
16.Stephany, A. (2015). The business of sharing. Making it in the new sharing economy. Hampshire: Palgrave MacMillan.
17.Transportation Research Board (TRB). (2012). Uses of social media in public transportation. TRB’s Transit Cooperative Research Program (TCRP) Synthesis 99. Washington, DC: National Academy of Sciences.
18.Urbanek, A. (2015). Pricing policy after the implementation of electronic ticketing technology in public urban transport: an exploratory study. In: J. Mikulski (ed.), Tools of Transport Telematics. CCIS, 531. Heidelberg: Springer.
19.Vitale, A., Festa, D., Guido, G., Rogano, D. (2014). A decision support system based on smartphone probes as a tool to promote public transport. Procedia − Social and Behavioral Sciences, 111, 224‒231.
20.Zakonnik, Ł. (2010). Karty miejskie w Polsce jako etap w rozwoju płatności bezgotówkowych opiewających na niskie kwoty. Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, 29, 167‒178.
21.ZTM Warsaw (2016). Retrieved from: www.ztm.waw.pl/?l=1.