Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.46-13
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 5 (46) 2016
Online website in brand creation of online store
(Wykorzystanie strony internetowej w kreowaniu marki sklepu internetowego)

Autorzy: Aleksandra Całka
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Katarzyna Pałys
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: strona www kreowanie marki marka online sklep online
Data publikacji całości:2016
Liczba stron:6 (129-134)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Strona www jest obecnie jednym z podstawowych narzędzi kreowania marki oraz komunikacji z klientem. Obecność w internecie warunkuje możliwość dotarcia do klientów, którzy coraz częściej traktują internet jako podstawowe źródło informacji o produktach i przedsiębiorstwach. Celem artykułu jest identyfikacja elementów najczęściej wykorzystywanych na stronach www marek produktów oraz usług. Badanie ma charakter jakościowy eksploracyjny. Na podstawie przeprowadzonych zogniskowanych wywiadów grupowych online, autorki zidentyfikowały najważniejsze elementy występujące w sklepach online oraz ich cechy ważne dla nabywców.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Al-Qeisi, K., Dennis, Ch., Alamanos, E., Jayawardhena, Ch. (2014). Website design quality and usage behavior: unified theory of acceptance and use of technology. Journal of Business Research, 67 (11), 2282‒2290.
2.Bilgihan, A., Nusair, K., Okumus, F., Cobanoglu, C. (2015). Applying flow theory to booking experiences: an integrated model in an online service context. Information & Management, 52 (6), 668‒678.
3.Chang, Ch. (2013). Examining users intention to continue using social network games. A flow experience perspective. Telematics and Informatics, 30 (4), 311‒321.
4.Dou, W., Krishnamurthy, S. (2007) Using brand websites to build brands online: a product versus service brand comparison. Journal of Advertising Research, 47 (2), 193‒206.
5.Green, D.T., Pearson, J.M. (2011). Integrating website usability with the electronic commerce acceptance model. Behaviour & Information Technology, 30 (2), 181‒199. https://www.focusson.pl/ (20.04.2016)
6.Singh, M. (2002). E-services and their role in B2C e-commerce. Managing Service Quality. An International Journal, 12 (6), 434‒446.