Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.46-04
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 5 (46) 2016
Relationships matter – towards understanding university–industry links
(Relacje mają znaczenie – w kierunku zrozumienia powiązań między uczelniami a przemysłem)

Autorzy: Małgorzata Grzegorczyk
Uniwersytet Łódzki, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: wartość powiązania biznes uniwersytet relacje kreacja
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (33-40)
Klasyfikacja JEL: M15 M30 P36
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Głównym celem artykułu jest lepsze zrozumienie, w jaki sposób relacje wpływają na wartość kreowaną w ramach współpracy uczelni z biznesem. Różnice organizacyjne i środowiskowe między uczelnią a firmą stanowią główne źródło barier współpracy. Autorka stawia hipotezę, że jakość relacji moderuje wpływ tych różnic na współtworzoną jakość. Zidentyfikowane zmienne w trzech grupach, takie jak: czynniki organizacyjne i środowiskowe, kreowana wartość oraz jakość relacji, stanowią wkład w stworzenie modelu zarządzania relacjami w ramach powiązań między uczelnią a biznesem.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Agrawal, A. (2001). University-to-industry knowledge transfer: literature review and unanswered questions. International Journal of Management Reviews, 3, 285−302.
2.Baker, T.L., Simpson, P.M., Siguaw, J.A. (1999). The Impact of suppliers’ perceptions on reseller market orientation on key relationship constructs. Journal of the Academy of Marketing Science, 27, 50−57.
3.Caloghirou, Y., Tsakanikas, A., Vonortas, N.S. (2001). University−industry cooperation in the context of the European framework programmes. Journal of Technology Transfer, 26, 153−161.
4.Carayol, N. (2003). Objectives, agreements and matching in science-industry collaborations: reassembling the pieces of the puzzle. Research Policy, 32, 887−908.
5.Cohen, W.M., Nelson, R.R., Walsh, J.P. (2002). Links and impacts: the influence of public research on industrial R&D. Management Science, 48 (1), 1−23.
6.Cyert, R.M., Goodman, P.S. (1997). Creating effective university–industry alliances: an organizational learning perspective. Organizational Dynamics, 4, 45−57.
7.D’Este, P., Patel, P. (2007). University-industry linkages in the UK: what are the factors underlying the variety of interactions with industry? Research Policy, 36 (9), 1295‒1313.
8.Foss, L., Gibson, D. (2015). The entrepreneurial university. Context and institutional change. New York: Routledge.
9.Grzegorczyk, M., Trzmielak, D. (2015). Knowledge transfer and technology commercialization − comparative study. In: D. Gibson, J. Slovak (eds.), Building sustainable R&D centers in emerging technology regions (pp. 61−74). Brno: Masaryk University.
10.Gummesson, E. (1994). Making relationship marketing operational. International Journal of Service Industry Management, 5, 5−22.
11.Lee, Y.S. (2000). The sustainability of university-industry research collaborations: and empirical assessment. Journal of Technology Transfer, 25, 111−133.
12.Mansfield, E. (1995). Academic research underlying industrial innovations: sources, characteristics, and financing. The Review of Economics and Statistics, 77, 55−65.
13.McMillan, G.S., Hamilton, R.D. (2003). The impact of publicly funded basic research: an integrative extension of Martin and Salter. IEEE Transactions on Engineering Management, 50, 184−191.
14.Mӧller, K., Svahn, S. (2006). Role of knowledge in value creation in business nets. Journal of Management Studies, 43 (5), 985‒1007.
15.Mowery, D.C., Nelson, R.R. (eds.). (2004). Ivory tower and industrial innovation: university-industry technology before and after the Bayh-Dole Act. Stanford: Stanford University Press.
16.Palmer, A., Bejou, D. (1994). Buyer-Seller relationships: a conceptual model and empirical investigation. Journal of Marketing Management, 10, 495−512.
17.Perkmann, M., Walsh, K. (2007). University-industry relationships and open innovation: Towards a research agenda. International Journal of Management Reviews, 9, 259−280.
18.Plewa, C., Quester, P. (2005). Relationship marketing and university − industry linkages: conceptual framework. Marketing Theory, 5, 433−456.
19.Plewa, C., Korff, N., Johnson, C., Macpherson, G., Baaken, T., Rampersad, G.C. (2013). The evolution of university − industry linkages − a framework. Journal of Engineering and Technology Management, 30, 21−44.
20.Salter, A.J., Martin, B.R. (2001). The economic benefits of publicly funded basic research: a critical review. Research Policy, 30, 509−532.
21.Schartinger, D., Rammer, C., Fischer, M.M., Frohlich, J. (2002). Knowledge interactions between universities and industry in Austria: sectoral patterns and determinants. Research Policy, 31, 303−328.
22.Sheth, J.N., Parvatiyar, A. (2002). Evolving relationship marketing into a discipline. Journal of Relationship Marketing, 1, 3−16.
23.Siegel, D.S., Waldman, D., Link, A.N. (2003). Assessing the impact of organizational practices on the productivity of university technology transfer offices: an exploratory study. Research Policy, 32, 27−48.
24.Siegel, D.S., Waldman, D., Atwater, L., Link, A.N. (2004). Toward a model of the effective transfer of scientific knowledge from academicians to practitioners: qualitative evidence from the commercialization of university technologies. Journal of Engineering and Technology Management, 21, 115−142.
25.Smith, J.B., (1998). Buyer−seller relationships: similarity, relationship management, and quality. Psychology and Marketing, 15, 3−21.
26.Smith, J.B., Barclay, D.W. (1997). The effects of organizational differences and trust on the effectiveness of selling partner relationships. Journal of Marketing, 61, 3−21.
27.Tijssen, R.J.W. (2006). Universities and industrially relevant science: towards measurement models and indicators of entrepreneurial orientation. Research Policy, 35, 1569−1585.
28.Tranfield, D., Denyer, D., Smart, P. (2003). Towards a methodology for developing evidenceinformed management knowledge by means of systematic review. British Journal of Management, 3, 203−222.
29.Trzmielak, D., Grzegorczyk, M. (2010). Technology marketing – the use of relationship marketing principles in the process of international commercialization. In: J. Striss (ed.), Rozvoj marketingu v teórii a praxi. Marketing development in theory and practice. Žilin: EDIS – Vydavateľstvo Žilinskej Univerzity, 227−233.
30.Ulaga, W. (2003). Capturing value creation in business relationships: a customer perspective. Industrial Marketing Management, 32, 677−693.