Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.46-06
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 5 (46) 2016
Logistics customer service on the example of courier companies
(Logistyczna obsługa klienta na przykładzie firm kurierskich)

Autorzy: Agnieszka Matuszczak
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług

Urszula Chrąchol-Barczyk
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: logistyczna obsługa klienta klient konkurencja firmy kurierskie
Rok wydania:2016
Liczba stron:9 (57-65)
Klasyfikacja JEL: M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Logistyczna obsługa klienta (LOK) jest w obecnych czasach jednym z podstawowych narzędzi walki konkurencyjnej między firmami. Prowadzenie jej zgodnie z preferencjami klientów może skutkować grupą lojalnych i usatysfakcjonowanych klientów. Usługi firm kurierskich są dziś wszechobecne dla indywidualnego klienta, jednakże z różną dostępnością. Na podstawie stron internetowych trzech firm kurierskich dokonano porównania oferty usług dla indywidualnego klienta w odniesieniu do podstawowych elementów LOK-a. Ostatecznie stworzona została grupa elementów, które są niezbędne w procesie zamawiania usługi kurierskiej poprzez klienta indywidualnego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Cichosz, M. (2010). Lojalność klienta a logistyka firm usługowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
2.Kisperska-Moroń, D., Krzyżaniak, S. (eds.). (2009). Logistyka. Poznań: Instytut Logistyki i Magazynowania.
3.LaLonde, B.J., Zinszer, P.H. (1976). Customer service: meaning and measurement. Chicago: National Council of Physical Distribution Management.
4.Ławicki, J.S. (2005). Marketing sukcesu − partnering. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
5.Matwiejczuk, R. (2006). Zarządzanie marketingowo-logistyczne. Wartość i efektywność. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
6.DHL (2.03.2016). Retrieved from: www.dhl.com.pl.
7.UPS (2.03.2016). Retrieved from: www.ups.com .
8.DPD (2.03.2016). Retrieved from: www.dpd.com.pl.