Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.46-09
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 5 (46) 2016
Customer knowledge valuation model based on customer lifecycle
(Koncepcyjny model wyceny wiedzy klienta oparty na cyklu życia klienta)

Autorzy: Przemysław Tomczyk
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów
Słowa kluczowe: model wyceny wiedzy klienta wycena wiedzy klienta zarządzanie wiedzą klienta wiedza klienta cykl życia klienta
Rok wydania:2016
Liczba stron:8 (87-94)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Klienci tworzą wartość dla przedsiębiorstwa w różny sposób. W ramach zarządzania relacjami z klientem (CRM) występują cztery sposoby tworzenia wartości, które składają się na wartość zaangażowania klienta (Customer Engagement ValueCEV). Pierwszym z nich jest wartość życiowa klienta (Customer Lifetime Value – CLV); drugim jest wartość rekomendacji generowanych przez klienta (Customer Refferal Value – CRV); trzecim ‒ wartość wpływu społecznego klientów (Customer Influencer Value – CIV); czwartym zaś wartość wiedzy klienta (Customer Knowledge Value – CKV). Istnieje wiele prac dotyczących CLV i CRV a także, ostatnio, CIV, lecz nie ma prac dotyczących CKV. Stworzenie modelu umożliwiającego pomiar wiedzy klienta w przedsiębiorstwie może stanowić istotny wkład do nauki.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bauer, H.H., Hammerschmidt, M. (2003). The customer lifetime value concept and its contribution to corporate valuation. Yearbook of Marketing and Consumer Research, 48 (4), 47–67.
2.Bauer, H.H., Hammerschmidt, M. (2005). Customer-based corporate valuation: integrating the concepts of customer equity and shareholder value. Management Decision, 43 (3), 331–348.
3.Blattberg, R., Getz, G., Thomas, J.S. (2001). Customer equity: building and managing relationships as valuable assets. Boston, MA: Harvard Business School Press.
4.Davenport, T.H., Prusak, L. (1997). Information ecology: mastering the information and knowledge environment. Oxford University Press.
5.Fang, E. (2008). Customer participation and the trade-off between new product innovativeness and speed to market. Journal of Marketing, 72 (4), 90–104.
6.García-Murillo, M., Annabi, H. (2002). Customer knowledge management. Journal of the Operational Research Society, 53 (8), 875–884.
7.Gebert, H., Geib, M., Kolbe, L., Brenner, W. (2003). Knowledge-enabled customer relationship management: integrating customer relationship management and knowledge management concepts. Journal of Knowledge Management, 7 (5), 107–123.
8.Gibbert, M., Leibold, M., Probst, G. (2002). Report five styles of customer knowledge management, and how smart companies put them into action. Retrieved from: http://archive-ouverte.unige.ch/unige:5813, 1–16.
9.Hargadon, A., Sutton, R.I. (1999). Building an innovation factory. Harvard Business Review, 78 (3), 157–166.
10.Joshi, A.W., Sharma, S. (2004). Customer knowledge development: antecedents and impact on new product performance. Journal of Marketing, 68 (4), 47‒59.
11.Kumar, V. (2008). Managing customers for profit. New Jersey: Pearson Education.
12.Kumar, V., Aksoy, L., Donkers, B., Venkatesan, R., Wiesel, T., Tillmanns, S. (2010). Undervalued or overvalued customers: capturing total customer engagement value. Journal of Service Research, 13 (3), 297–310.
13.Lee, M.K.O., Cheung, C.M.K., Lim, K.H., Sia, C.L. (2006). Understanding customer knowledge sharing in web-based discussion boards: an exploratory study. Internet Research, 16 (3), 289–303.
14.Leonard, D., Sensiper, S. (1998). The role of tacit knowledge in group innovation. California Management Review, 40 (3), 112–132.
15.Lynn, G.S., Morone, J.G., Paulson, A.S. (1996). Marketing and discontinuous innovation: the probe and learn process. California Management Review, 38 (3), 8–37.
16.Rowley, J. (2002). Eight questions for customer knowledge management in. Journal of Knowledge Management, 6 (5), 500–511.
17.Zanjani, M.S., Rouzbehani, R., Dabbagh, H. (2008). Proposing a conceptual model of customer knowledge management: a study of CKM tools in British dotcoms. Proceedings of World Academy of Science: Engineering & Technology, 2, 277–281. Retrieved from: http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=a9h&AN=31847923&site=e host-live.