Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.46-03
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 5 (46) 2016
Responsible sponsorship as an element of building positive relationship with the environment
(Odpowiedzialny sponsoring jako element budowania pozytywnych relacji z otoczeniem)

Autorzy: Marta Grabowska
Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania
Słowa kluczowe: odpowiedzialny sponsoring budowanie relacji społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)
Rok wydania:2016
Liczba stron:7 (25-31)
Klasyfikacja JEL: M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W dobie narastającej konkurencji, tym, co może odróżnić producentów od siebie jest sposób, w jaki komunikują się z klientami. Obserwując dynamikę zmian wśród trendów konsumenckich można zauważyć, że firmy uwzględniające w swoich kampaniach marketingowych inicjatywy o charakterze społecznym lub ekologicznym cieszą się coraz większym uznaniem. Coraz popularniejszą formą uzyskiwania przewagi konkurencyjnej oraz budowania pozytywnych relacji z klientami jest stosowanie sponsoringu odpowiedzialnego społecznie. W artykule przybliżono istotę odpowiedzialnego sponsoringu i przedstawiono przykłady odpowiedzialnych inicjatyw marketingowych oraz wykazano, że stosowanie tego typu praktyk umożliwia osiągnięcie wymiernych korzyści ekonomicznych i społecznych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Adkins, S. (1999). Cause related marketing: who cares win. Oxford: Butterworth-Heinemann.
2.Armstrong, G., Kotler, Ph. (2015). Marketing. Wprowadzenie. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer.
3.Datko, M. (2012). Sponsoring. Klucz nowoczesnego marketingu. Warszawa: Wydawnictwo Placet.
4.Griffin, T. (1993). International marketing communications. Oxford: Butterworth-Heinemann.
5.Jefkins, F., Yadin, D. (1998). Public relations. London: M&E Pitman Publishing.
6.Kotler, Ph., Hessekiel, D., Lee, N.R. (2012). Dobro popłaca. Inicjatywy marketingowe, dzięki którym świat staje się lepszy, a zyski rosną. Warszawa: Wydawnictwo MT Biznes.
7.Kotler, Ph., Keller K.L. (2012). Marketing. Poznań: Wydawnictwo Rebis.
8.Mycoskie, B. (2011). Start something that matters. New York: Spiegel & Grau.
9.Wiśniewska, A. (2015). Budowanie kapitału relacyjnego organizacji. Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji, Mediów i Show Businessu.