Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733     eISSN: 2300-4096    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.52/2-29
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 52/2 2018
Zastosowanie metod antropologii biznesu jako innowacyjnej koncepcji badań konsumentów

Autorzy: Marek Gładysz
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Słowa kluczowe: antropologia biznesu etnografia badania jakościowe insight konsumencki
Rok wydania:2018
Liczba stron:10 (379-388)
Klasyfikacja JEL: A10 M20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Niniejszy artykuł podejmuje problematykę wykorzystania etnografii traktowanej jako metoda badań antropologicznych dla zastosowań w praktyce gospodarczej, a w szczególności w zakresie badań konsumenckich. Ukazuje innowacyjny charakter połączenia antropologii i biznesu, a prezentując liczne praktyczne przykłady zastosowania, wskazuje na rosnący wzrost znaczenia etnografii wśród metod jakościowych. Przegląd literatury przedstawia podróż, którą przeszła dyscyplina antropologii od czasów kolonialnych, gdy głównym jej celem było zrozumienie kultury plemion w ich naturalnym środowisku, po współczesność, gdzie jako antropologia biznesu zajmuje się zrozumieniem kultury organizacji oraz poszukiwaniem tak zwanych insightów mających usprawnić zarządzanie firmą oraz zapewnić przewagę konkurencyjną na mocno zglobalizowanych rynkach. Przewagę tę firmy osiągają, wyprzedzając swoich konkurentów we wprowadzaniu innowacji odpowiadającym potrzebom szerokiej rzeszy konsumentów. Nieodłączną częścią antropologii jest etnografia rozumiana jako główne narzędzie pracy antropologów. Wzrost znaczenia dla biznesu tego rodzaju badań jakościowych jest kreowany przez wzrost zainteresowania decydentów tak zwanym aspektem ludzkim zarówno w wymiarze pracowniczym, jak i konsumenckim. Artykuł kończy się opisem case study, badania z użyciem metody etnografii w poszukiwaniu innowacji produktowych w przemyśle budowlanym. Antropologia biznesu w opisanym przypadku spełniła swoją rolę praktyczną. W wyniku przeprowadzonej etnografii powstały dwa innowacyjne projekty: pierwszy produktowy, drugi w zakresie obsługi klienta. Case study jest pozytywnym przykładem wykorzystania naukowej metody jakościowej w biznesie.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Angrosino, M. (2010). Badania etnograficzne i obserwacyjne. Niezbędnik badacza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
2.Belk, R., Casotti, L.M. (2014). Ethnographic Research in Marketing: Past, Present and Possible Futures. Brazilian Journal of Marketing, 6, 1–17.
3.Davenport, T.H. (2007). The Rise of Corporate Anthropology. Pobrane z: www/hbr.org/2007/11/the-rise-of-corporate-anthropo.
4.Elliot, R., Janker-Elliot, N. (2003). Using Etnography in Strategic Consumer Research. Qualitative Market Research. An International Journal, 4, 215–223.
5.Hine, Ch. (2000). Virthual Entnography. London: Sage.
6.Jordan, A.T. (2010). The Importance of Business Anthropology: Its Unique Contributions. International Journal of Business Anthropology, 1, 15–25.
7.Kostera, M. (2003). Antropologia organizacji. Metodologia badań terenowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Kozielski, R. (2013). Wyczucie klienta. Marketing w Praktyce, 6, 18–20.
9.Madsbjerg, Ch., Rasmussen, B. (2014). An Anthropologist Walks Into a Bar. Harvard Business Review, March, 80–88.
10.Maison, D. (2010). Jakościowe metody badań marketingowych: jak zrozumieć konsumenta. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
11.Morais, J.M. (2010). How Anthropologist Can Succeed in Business: Mediating Multiple Words of Inquiry. International Journal of Business Anthropology, 1, 45–56.
12.Morais, J.M., de Waal Malefyt, T. (2017). Business Anthropology Comes of Age. Anthropology News. Pobrane z: http://www.anthropology-news.org/index.php/2017/11/03/business-
13.anthropology-comes-of-age/.
14.Pant, D.R., Alberti, F. (1997). Anthropology and Business: Reflections on The Business, Applications of Cultural Anthropology. Serie Economia e Impresa, 42, 1–25.
15.Pink, S. (2005). Applications of Anthropology: Profesional Anthropology in the Twenty-first Century. Oxford: Berghahn Books.
16.Suri, J.F., Howard, S.G. (2006). Going Deeper, Seeing Further: Enhancing Ethnographic Interpretations to Reveal More Meaningful Opportunities for Design. Journal of Advertising Research, September, 246–250.
17.Tian, R.G. (2001). Anthropological Approach to Consumer Science: A Practical Teaching Case Study. High Plains Applied Anthropologist, 2, 157–165.
18.Tian, R.G. (2010a). The Unique Contributions and the Unique Methodologies: A Concise Overview of the Applications of Business Anthropology. International Journal of Business Anthropology, 2, 70–88.
19.Tian, R.G (2010b). What is Business Anthropology? Pobrane z: www/community.sfaa.net/profiles/blogs/what-is-business-anthropology.