Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2016.44-21
CC BY-SA   Open Access   CEEOL

Lista wydań / nr 3 (44) 2016
Strategia marketingowa przedsiębiorstwa a identyfikacja kluczowych czynników jego sukcesu

Autorzy: Mirosława Pluta-Olearnik
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych

Magdalena Murzyn
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wydział Nauk Ekonomicznych
Słowa kluczowe: strategia marketingowa zarządzanie marketingowe sukces czynniki sukcesu przedsiębiorstwa
Rok wydania:2016
Liczba stron:10 (235-244)
Klasyfikacja JEL: M20 M30 M31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Siłą napędową przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku jest chęć osiągnięcia sukcesu. W artykule rozważa się rolę strategii marketingowej w kontekście osiągania sukcesu przez przedsiębiorstwa. Na tle prezentowanych w literaturze przedmiotu podejść do rozumienia sukcesu oraz czynników nań wpływających, autorki poszukują odpowiedzi na pytanie, czy strategia marketingowa postrzegana jest jako kluczowy czynniki sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa. Artykuł ma charakter przeglądowy, zastosowano w nim metodę analizy krytycznej dotychczasowego dorobku w tym zakresie. Celem artykułu jest identyfikacja obszaru badań nad strategią marketingową jako jednym z kluczowych czynników sukcesu współczesnej organizacji.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Bal-Woźniak, T. (2012). Innowacyjność w ujęciu podmiotowym. Uwarunkowania instytucjonalne. Warszawa: PWE.
2.Bieniok, H., Gruszczyńska-Malec, G. (1996). Rola analizy strategicznej w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Organizacja i Kierowanie, 2, 83‒89.
3.Boguszewicz-Kreft, M., Złotowska, G. (2009). Niematerialne czynniki sukcesu przedsiębiorstw usługowych. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 4, 117‒130.
4.Donaldson, T., Preston, L.E. (1995). The stakeholder theory of the corporation: concepts, evidence, and implications. The Academy of Management Review, 20 (1), 65‒91.
5.Drucker, P. (2000). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Muza.
6.Gierszewska, G., Romanowska, M. (2003). Analiza strategiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: PWE.
7.Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2011). Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
8.Kasul, R.A., Motwani, J.G. (1996). A proposed model for evaluating a company’s operations profile. Industrial Management & Data Systems, 96 (8), 7‒12.
9.Kreikebaum, H. (1996). Strategiczne planowanie w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
10.Leidecker, J., Bruno, A. (1984). Identifying and using critical success factors. Long Range Planning, 17 (1), 23‒32.
11.Lisiński, M., (2004). Metody planowania strategicznego. Warszawa: PWE.
12.Machaczka, J. (1998). Zarządzanie rozwojem organizacji. Czynniki, modele, strategia, diagnoza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
13.Maidique, M.A. (1980). Entrepreneurs, champions and technological innovation. Sloan Management Review, 21.
14.Majewska-Opiełka, I. (2007). Sukces firmy. Gdańsk: GWP.
15.Niestrój, R. (1996). Zarządzanie marketingiem. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
16.Pascal, R.T., Athos, A.G. (1981). The art of Japanese management. New York: Simon and Schuster.
17.Penc, J. (2005). Role i umiejętności menedżerskie, Sekrety sukcesu i kariery. Warszawa: Difin.
18.Penc-Pietrzak, J. (1999). Strategiczne zarządzanie marketingiem. Warszawa: PWE.
19.Piotrowski, W. (red.). (1995). Zarządzanie. Teoria i praktyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Rockart, J., Bullen, C. (1981). A primer on critical success factors. Center for Information Systems Research, 69, 1220‒1281.
21.Rockart, J. (1979). Chief executives define their own information needs. Harvard Business Review, 57 (2), 81‒93.
22.Romanowska, M. (1998). Strategie rozwoju i konkurencji. Warszawa: Wydawnictwo Centrum Informacji Menedżera.
23.Stępień, B., Sulikowska-Formowicz, M. (2004). Metody pomiaru konkurencyjności przedsiębiorstwa. Gospodarka Narodowa, 5‒6, 87‒103.
24.Tichy, N.M., Devanna, M.A. (1986). The transformational leader. New York: Wiley.
25.Smid, W. (2007). Leksykon przedsiębiorcy. Warszawa: Wydawnictwo Poltext.
26.Strategor (2001). Zarządzanie firmą. Strategie, struktury, decyzje, tożsamość. Warszawa: PWE.
27.Urbanowska-Sojkin, E. (2003). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
28.Urbanowska-Sojkin, E., Banaszyk, P., Witczak, H. (2004). Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.
29.Wheelwright, S.C. (1981). Japan ‒ where operations really are strategic. Harvard Business Review, 59 (4), 67‒74.
30.www.sjp.pwn.pl (2016).