Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.55-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 55 2019
Insight we wdrażaniu innowacji

Autorzy: Monika Spychalska-Wojtkiewicz ORCID
Uniwersytet Szczeciński

Monika Tomczyk ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: insight konsument komercjalizacja innowacje
Data publikacji całości:2019
Liczba stron:10 (239-248)
Klasyfikacja JEL: M30 M39 M20 M29 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Wdrażanie innowacji jest procesem złożonym, który w teorii literatury opisuje wiele modeli. Niemniej w każdym z nich istotna jest rola pomysłu, który przyświeca innowacji. Tym samym istotna jest rola odbiorcy, którego warto w ten proces włączyć tak, by wdrażane rozwiązanie odpowiadało jego potrzebom i zyskało szybką akceptację na rynku. Problemem badawczym w niniejszym temacie stało się określenie, jaką rolę odgrywają klienci w procesie innowacyjnym, czy są do niego włączani, czy są twórcami koncepcji, które są następnie wdrażane, czy biorą udział w ocenie innowacji? Celem artykułu stało się określenie roli odbiorcy, a tym samym insightu powstającego na podstawie informacji od niego płynących w procesie komercjalizacji. Postawiono hipotezę, że insight we wdrażaniu innowacji stanowi kluczową rolę, ponieważ dostarcza wartościowych informacji, jednak nie jest on powszechnie znanym narzędziem, a co z tym idzie – nie jest powszechnie wykorzystywany. Do pozyskania informacji w tym zakresie wykorzystano triangulację metod, analizę danych zastanych oraz metodę badania jakościowego, do którego zaproszono ekspertów branżowych zajmujących się specyfiką komercjalizacji innowacji. W rezultacie nakreślono obraz insightu tak ważnego dla przedsiębiorców, a często – jak się okazuje – nadal niezrozumiałego w swojej idei. Wyniki analiz pozwoliły na autorskie opracowanie nowej definicji insightu oraz określenie jego roli w procesie wdrażania innowacji. W artykule określono rolę odbiorcy, a zatem insightu powstającego na podstawie informacji konsumenckich.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.BioStat (2018). Insight konsumencki. Pobrano z: http://www.badania-rynku.com.pl/pro- dukt/insight-konsumencki (20.10.2018).
2.Greenhalgh, C., Rogers, M. (2010). Innovation, Intellectual Property, and Economic Growth. Oxford: Princeton University Press.
3.Ipsos (2017). Insight Cloud. Pobrano z: https://www.ipsos.com/pl-pl/insight-cloud (20.10.2018).
4.Janiszewska, K. (2012). Strategiczne znaczenie badań konsumenckich w kreowaniu tożsamości marki. Konsumpcja i Rozwój, 3, 27–37.
5.Jolly, V.K. (1997). Commercializing New Technologies: Getting from Mind to Market. Boston: Harvard Business School Press.
6.Kalinowski, T.B. (2010). Modele komercjalizacji i transferu technologii. Pobrano z: http://
7.dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/21366/11_komercjalizacja- -wiedzy-i-technologii-a-wlasnosc-intelektualna.pdf sequence=1&isAllowed=y (20.10.2018).
8.Kantar (2012). Shopper Insights in Action. Pobrano z: http://www.tnsglobal.pl/shopper-insights-in-action (20.10.2018).
9.Książek, M. (2014). Insighty konsumenckie – kiedy marketer woła „Eureka!”. Pobrano z: https://marketerplus.pl/teksty/artykuly/insighty-konsumenckie
10.marketer-wola-eureka (20.10.2018).
11.Kubicka, A.M. (2017). Rola consumer insight w zarządzaniu relacjami z klientem – studium przypadku. Marketing i Rynek, 3, 33–40.
12.Miles, R.C. (1984). Basic Business Appraisal. New York: John Willey & Sons.
13.Neighbor, H., Kienzle, L. (2012). Customer Insights Toolkit Enhancing Value Chain Development through Customer Re-search. Pobrano z:
14.https://www.microlinks.org/sites/microlinks/files/resource/files/Customer_Insight_Toolkit_0.pdf (20.10.2018).
15.Staniszewski, M. (2009). Olśnienie klientem. Marketing w Praktyce, 7, 28–30.
16.Urbanek, G. (2011). Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce. Warszawa: Wolters Kluwer.