Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 55 2019

Rok wydania:2019
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

The assessment of effectiveness of form of professional activisation in Poland with respect to voivodeships


(Ocena skuteczności form aktywizacji zawodowej w Polsce według województw)
11 (11-21) Beata Bieszk-Stolorz, Krzysztof Dmytrów Więcej
2.

Przejmowanie korzyści sieciowych na platformach wielostronnych

9 (23-31) Dawid Boruciński Więcej
3.

Problem starzenia się społeczeństwa polskiego i japońskiego a różnice kulturowe

10 (33-42) Marek Krasiński Więcej
4.

Crowdfunding in the collaborative economy


(Crowdfunding w gospodarce współpracy)
11 (43-53) Ewa Krok Więcej
5.

Asymmetries in mirror data on Polish intra-Community supplies – changes over time


(Asymetria danych lustrzanych dotyczących polskich dostaw wewnątrzwspólnotowych – zmiany w czasie)
11 (55-65) Iwona Markowicz, Paweł Baran Więcej
6.

The ANOVA method as a popular research tool


(Metoda ANOVA jako popularne narzędzie badawcze)
11 (67-77) Michał Nowakowski Więcej
7.

Polityka innowacyjna w Polsce – wykorzystanie ulg podatkowych

10 (79-88) Joanna Stryjek Więcej
8.

Umowa franczyzy a umowy dotyczące praw własności intelektualnej

10 (88-97) Monika Szymura Więcej
9.

Koniunktura gospodarcza na poziomie mezo i makro a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce w latach 2008–2017

12 (99-110) Arkadiusz Świadek Więcej
10.

Social financing – capital for projects of the example of crowdfunding platforms in Poland


(Finansowanie społecznościowe – kapitał dla projektów na przykładzie platform crowdfundingowych w Polsce)
15 (111-125) Agnieszka Szewczyk Więcej
11.

Ujęcie modelowe dojrzałości i poziomu ryzyka w procesie innowacji produktu

14 (129-142) Piotr Bartkowiak, Ireneusz P. Rutkowski, Anna Bartkowiak Więcej
12.

Kryteria oceny jakości w procesie obsługi pasażerów komunikacji zbiorowej w wybranych organizacjach transportu miejskiego

10 (143-152) Małgorzata Chojnacka Więcej
13.

Źródła pozyskiwania innowacji a strategie innowacyjne przedsiębiorstw

10 (153-162) Zbigniew Chyba, Justyna Kacprzak Więcej
14.

Innowacyjne firmy typu start-up jako przedmiot badań z zakresu nowej sieciowej gospodarki. Klasyfikacja problemów analizy

12 (163-174) Agnieszka Domańska Więcej
15.

Cyfryzacja jako innowacyjna perspektywa rozwoju Polski na tle Unii Europejskiej

9 (175-183) Agnieszka Goździewska-Nowicka, Tomasz Janicki, Wojciech Popławski Więcej
16.

Proces przedsiębiorczego odkrywania jako formuła wspierania innowacji w przedsiębiorstwie – studium województwa małopolskiego

10 (185-194) Zofia Gródek-Szostak Więcej
17.

Postawy menedżerskie a skuteczne podejmowanie decyzji w warunkach niepewności

10 (195-204) Magdalena Kotnis Więcej
18.

Ryzyko kooperacji międzyorganizacyjnej – ujęcie probabilistyczne

9 (205-213) Bartosz Marcinkowski Więcej
19.

Wybrane aspekty rozwoju przedsiębiorczości Ormian w Polsce

12 (215-226) Gor Martirosyan Więcej
20.

Strategie innowacyjne we współczesnych organizacjach

11 (227-237) Krzysztof Romanowski, Aleksandra Świeboda Więcej
21.

Insight we wdrażaniu innowacji

10 (239-248) Monika Spychalska-Wojtkiewicz, Monika Tomczyk Więcej
22.

Korzyści ze współpracy między jednostkami ze sfery nauki i biznesu – przegląd literatury

10 (249-258) Marek Tomaszewski Więcej
23.

Ocena kreatywności innowatorów

11 (259-269) Kamila Tomczak-Horyń, Ryszard Knosala Więcej
24.

Istota i znaczenie kreatywności dla studentów kierunku zarządzanie

10 (271-280) Joanna Ziomek, Michał Trziszka, Roman Tylżanowski Więcej
25.

Value management in a networked environment


(Zarządzanie wartością w środowisku sieciowym)
10 (281-290) Bogusława Ziółkowska Więcej