Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2019.56-04
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 56 2019
The use of business models in veterinary units

Autorzy: Karolina Beyer ORCID
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: model biznesowy zarządzanie w zakładach leczniczych dla zwierząt działalność weterynaryjna rynek usług weterynaryjnych model biznesowy przychodni weterynaryjne
Rok wydania:2019
Liczba stron:12 (41-52)
Klasyfikacja JEL: M10 M19 M20 M38
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule podjęto teoretyczne rozważania dotyczące istoty modeli biznesowych przedsiębiorstw oraz dyskusję na temat wykorzystania modeli biznesowych w zakładach leczniczych dla zwierząt. Dokonując analizy tematy, zwrócono uwagę, że nie został dotychczas opracowany model biznesowy, który byłby adekwatny do specyfiki funkcjonowania zakładów leczniczych dla zwierząt, ze względu na swoją specyfikę w znacznym stopniu różniących się od tradycyjnych przedsiębiorstw. Celem artykułu jest podjęcie dyskusji na temat wykorzystania modeli biznesowych w działalności zakładów leczniczych dla zwierząt, a tym samym próba odpowiedzi na pytania: Czy model biznesowy jest narzędziem możliwym do wykorzystania w zakładach leczniczych dla zwierząt? Czy modele biznesowe wykorzystywane w innych podmiotach mogą być wykorzystanie bezpośrednio w placówka weterynaryjnych? Czy specyfika ZLZ wymaga budowy nowych modeli biznesowych? W artykule zaprezentowano przegląd definicji modeli biznesowych oraz analizę rynku usług weterynaryjnych w Polsce. Do zrealizowania celu wykorzystano metody badawcze takie jak analiza literatury, metoda opisowa czy analiza porównawcza.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Afuah, A. (2004). Business models. A Strategic Management Approach. New York: Mc-Graw-Hill Irwin.
2.Asmenskaite, L., Astromskiene, A. (2015). Practical aspects of business model application in veterinary activities. Research of Rural Development, 2, 204–209.
3.Drzewiecki, J. (2011). Model biznesu a strategia organizacji: podobieństwa i różnice. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 216. Nauki o Zarządzaniu, 8, 335–344.
4.Drzewiecki, J. (2013). Model biznesu jako narzędzie zarządzania strategicznego: zastosowanie, dylematy i wyzwania. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 14. Modele Biznesowe, 13/2, 65–75.
5.Falencikowski, T. (2013). Spójność modeli biznesu. Koncepcja i pomiar. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu.
6.Frątczak-Rudnicka, B. (2015). Dwa miliardy na smyczy. Marketing w Praktyce, 3, 9–11.
7.Jabłoński, A. (2008). Modele biznesu w sektorach pojawiających się i schyłkowych. Tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa opartej na jakości i kryteriach ekologicznych. Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
8.Jabłoński, M. (2013). Kształtowanie modeli biznesu w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
9.Magretta, J. (2002). Why business models matter? Harvard Business Review, 5 (80), 86–92.
10.Obłój, K. (2002). Tworzywo skutecznych strategii. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
11.Osterwalder, A., Pigneur, Y. (2012). Tworzenie modeli biznesowych. Gliwice: Wydawnictwo Helion.
12.Teece, D. (2010). Business models, business strategy and innovation. Long Range Planning, 2 (43), 172–194.
13.Timmers, P. (1998). Business models for electronic markets. Electronic Markets, 2 (8), 3–8.
14.TNS (2014). Raport – Zwierzęta w polskich domach. Retrieved from: http://www.tnsglobal.pl/archiwumraportow/files/2014/11/K.073_Zwierzęta_w_polskich_domach_O10a-14.pdf (15.05.2019).
15.Ustawa (2003). Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt. DzU 2004, nr 11, poz. 95 ze. zm.