Marketing i Zarządzanie

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu

ISSN: 2450-775X     eISSN: 2353-2874    OAI    DOI: 10.18276/miz.2017.47-05
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 1 (47) 2017
Dimension of marketing innovations and marketing of innovation in enterprises
(Wymiary innowacji marketingowych oraz marketing innowacji w firmach)

Autorzy: Monika Spychalska-Wojtkiewicz
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania I Ekonomiki Usług
Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa usługowe innowacje marketingowe innowacje marketing sektor MŚP
Data publikacji całości:2017
Liczba stron:8 (51-58)
Klasyfikacja JEL: M31 M39 M20 M29 O31
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Marketing i innowacje są bliskimi obszarami działalności przedsiębiorczej. Wsparcie marketingowe procesu innowacyjnego jest wpisane w zakres badań nad ekonomiczną transformacją wiedzy w formie praktycznej implementacji rezultatów badań. Mimo tego wydaje się, że innowacyjny marketing nie jest w jednoznaczny sposób brany pod uwagę przez sektor MSP. Często jest błędnie interpretowany jako marketing innowacji. Celem artykułu jest podniesienie kwestii innowacyjności i klasyfikacja innowacyjności ze szczególnym uwzględnieniem ich marketingowego charakteru, a także wymiarów innowacyjnego marketingu i jego dostosowania do zarządzania przedsiębiorstwem usługowym.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Brilman, J. (2002). Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
2.Baruk, J. (2006). Zarządzanie wiedzą i innowacjami. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszalek.
3.Baruk, J. (2010). Wiedza w procesach innowacyjnych. In: S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
4.Bielski, I. (2007). Innowacje w kreowaniu zdolności konkurencyjnej. Bydgoszcz: Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologicznego-Przyrodniczego.
5.Burnett, H.G. (1953). Innovation: The basic of cultural change. New York: Mc Graw Hill.
6.Chandy, R., Prabhu, J. (2011). Innovation typologies. London: Wiley.
7.Drucker, P. (1992). Practice of management. Warszawa: Newness.
8.Dworczyk, M., Szlasa, R. (2001). Zarządzanie innowacjami. Wpływ innowacji na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej.
9.Forin, A., Herba, A., Seruga, M., Badach, A., Kopytek, M., Dudek, K., Hryniewicki, M., Rawski, J., Szwoch, A. (2010). Przedsiębiorco, aplikuj! Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
10.Jantsch, E. (1972). Technological Planning and Social Futures. London: Associated Bussines Programmes.
11.Janasz, W. (2004). Innowacje i ich miejsce w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa. In: W. Janasz (ed.), Innowacje w działalności przedsiębiorstw w integracji z Unią Europejską. Warszawa: Difin.
12.Kasprzyk, S. (1994). Innowacje: od koncepcji do produkcji. Warszawa: Instytut Wydawniczy CRZZ.
13.Keeley, L. Walters H., Pikkel R., Quinn B. (2013). Ten types of innovation: The discipline of building breakthroughs. New Jersey: Doblin, Wiley.
14.Kukliński, A. (ed.). (1995). Nauka – technologia ‒ gospodarka. Wzajemne powiązania i globalne tendencje rozwoju. Warszawa: Komitet Badań Naukowych.
15.Markiewicz, J. (2010). Instytucje otoczenia biznesu. Rola w kształtowaniu sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
16.Niedzielski, P., Rychlik, K. (2006). Innowacje i kreatywność. Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
17.Nisierkowski, W. (1997). Zarządzanie rozwojem techniki. Warszawa: Poltext.
18.Oslo Manual (2005). Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data. Third Edition. Paris: OECD/Eurostat.
19.Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Globalizacja, konkurencja, technologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
20.Rogers, E.M. (1962). Diffusion of innovation. New York: Collie-Macmillam.
21.Szarecki, M. (2015). Znaczenie wiedzy w procesie tworzenia innowacji. Retrieved from: www.nig-uek.nazwa.pl/ (9.05.2017).
22.Schumpeter, J. A. (1960). Theory of economy development. Warszawa: PWN.
23.Stawasz, E. (1999). Innowacje a mała firma. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.