Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.54/2-06
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 54/2 2018
Ocena użyteczności form prezentacji treści na stronach internetowych

Autorzy: Michał Nowakowski ORCID
Uniwersytet Szczeciński, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
Słowa kluczowe: użyteczność informacji formy prezentacji informacji zachowania użytkowników metoda wędrówki poznawczej wielokryterialna metoda punktowa
Rok wydania:2018
Liczba stron:20 (83-102)
Klasyfikacja JEL: M20 M30
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W artykule zaprezentowano analizę i metodykę oceny użyteczności informacji oraz form prezentacji informacji i treści informacyjnych w serwisach internetowych, które wpływają na zachowania odbiorców i dalsze wykorzystanie nabytych informacji do celów decyzyjnych, konsumpcyjnych czy informacyjnych. W pracy opisano ponadto podstawowe założenia metodyczne, procedurę badawczą oceny użyteczności informacji i form prezentacji treści informacyjnych, a także wyniki analizy danych z badania przeprowadzonego na grupie respondentów. W celu określenia czynników mających największy wpływ na użyteczność informacji, uzyskane z badania dane zostały poddane analizie z wykorzystaniem metody wędrówki poznawczej oraz wielokryterialnej metody punktowej. Zaprezentowane w artykule rezultaty badań mogą być przydatne w tworzeniu założeń do sposobów prezentacji i wizualizacji treści na potrzeby serwisów internetowych.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Centrum Edukacji Obywatelskiej (2011). Różne sposoby prezentowania pomysłów. Pobrane z: http://www.ceo.org.pl/pl/sejmmlodziezy/news/rozne-sposoby-prezentowania-pomyslow-0 (20.03.2018).
2.Chauhan, K., Pillai, A. (2013). Role of content strategy in social media brand communities: A case of higher education institutes in India. Journal of Product and Brand Management, 22, 40–51.
3.Chmielarz, W., Szumski, O., Zborowski, M. (2011). Kompleksowe metody ewaluacji jakości serwisów internetowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe WZ UW.
4.Du Plessis, C. (2015). An exploratory analysis of essential elements of content marketing. W: ECSM2015-Proceedings of the 2nd European Conference on Social Media (s. 122–129). Portugal: Academic Conferences Publisher International.
5.Dudycz, H. (1998). Wizualizacja danych jako narzędzie wspomagania zarządzania przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
6.Górecka, P. (2018). Artykuły w Internecie: prawo i etyka. Pobrane z: http://nf.pl/manager/artykuly-w-internecie-prawo-i-etyka,48071,109 (20.09.2018).
7.Handley, A., Chapman, C.C. (2012). Content rules. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
8.Hekko-blog (2016). Współczesne rodzaje treści stosowanych w content marketingu. Pobrane z: https://www.hekko.pl/blog/wspolczesne-rodzaje-tresci-stosowanych-content-marketingu (5.04.2018).
9.Interaktywnie (2017). Co napędza sprzedaż e-booków i audiobooków? [INFOGRAFIKA].Pobrane z: https://interaktywnie.com/biznes/newsy/inne/co-napedza-sprzedaz-e-bookow-i-audiobookow-infografika-254953 (2.04.2018).
10.IT Governance Institute (2005). Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) 4.0. Rolling Meadows IL: IT Governance Institute.
11.Jashpara, A. (2011). Knowledge management: An integrated approach. Essex: Pearson Education.
12.Joomla!WikiPL (2013). Czym są sekcje, kategorie, artykuły. Pobrane z: http://wiki.joomla.pl/Czym_s%C4%85_sekcje,_kategorie,_artyku%C5%82y (25.03.2018).
13.Komputronik (2016). Jaki czytnik e-booków? Doradzamy, jak wybrać. Pobrane z: https://www.komputronik.pl/informacje/jaki-czytnik-e-bookow-10-porad (25.03.2018).
14.Likert, R. (1932). A Technique for the Measurement of Attitudes. Archives of Psychology, 140, 5–55.
15.Miller, H. (1996). The multiple dimensions of information quality. Information System Management, 13, 79–82.
16.Nielsen, J., Mack, R.L. (1994). Usability Inspection Methods. New York: John Wiley & Sons.
17.Nowakowski, M. (2014). Infografika jako nowoczesna forma prezentacji danych biznesowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 829. Studia Informatica, 35, 125–137.
18.Nowakowski, M. (2016). Użyteczność informacji w serwisach internetowych uczelni wyższych. Studies & Proceedings of Polish Association for Knowledge Management, 81, 34–46.
19.Nowakowski, M., Mazur, M. (2017). The impact of information usefulness of e-commerce services on users behaviors. W: K. Nermend, M. Łatuszyńska (red.), Neuroeconomic and Behavioral Aspects of Decision Making (s. 225–242). Cham: Springer.
20.Pulizzi, J. (2012). Six useful content marketing definitions. Pobrane z: http://contentmarketinginstitute. com/2012/06/content-marketing-definition (20.03.2018).
21.Rieman, J., Franzke, M., Redmiles, D. (1995). Usability evaluation with the cognitive walkthrough. W: CHI’95. Conference Companion on Human Factors in Computing Systems (s. 387–388), Denver: ACM.
22.Sopińska, A. (2004). Informacja. Leksykon zarządzania. Warszawa: Difin.
23.Stefanowicz, B. (2004). Informacja. Warszawa: SGH – Oficyna Wydawnicza.
24.Wikipedia (2018a). Dziennikarstwo internetowe. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/ Dziennikarstwo_internetowe (25.03.2018).
25.Wikipedia (2018b). Czytnik książek elektronicznych. Pobrane z: https://pl.wikipedia.org/wiki/Czytnik_ksi%C4%85%C5%BCek_elektronicznych (10.04.2018).
26.Wharton, C., Rieman, J., Lewis, C., Polson, P. (1994). The cognitive walkthrough method: A practitioner’s guide. W: J. Nielsen, R.L. Mack (red.), Usability Inspection Methods (s. 105–140). New York: John Wiley & Sons.