Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-21
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/2 2018
Kapitał intelektualny we współpracy międzyregionalnej

Autorzy: Agnieszka Rzepka
Politechnika Lubelska
Słowa kluczowe: kapitał intelektualny współpraca międzyorganizacyjna współpraca międzyregionalna przedsiębiorstwo organizacja
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (249-259)
Klasyfikacja JEL: M20
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

W turbulentnym otoczeniu rynkowym relacje międzyorganizacyjne nabierają istotnego znaczenia, co uprawnia do przyjęcia w naukach o zarządzaniu paradygmatu sieciowego. Korzyści czerpane ze współpracy między organizacjami przyczyniają się do pozyskania unikatowego kapitału intelektualnego. Nawiązanie relacji z innymi organizacjami przyczynia się do poszerzenia ilości dostępnej wiedzy, jak również poprawia zdolności absorpcyjne organizacji. Artykuł porusza problem roli kapitału intelektualnego jako wartości każdego przedsiębiorstwa w kontekście jego pozyskiwania w drodze współpracy międzyregionalnej. W artykule wykorzystano badania empiryczne przeprowadzone wśród podkarpackich firm wyszczególniających natężenie i stopień współpracy tych przedsiębiorstw z podmiotami zewnętrznymi w zakresie pozyskiwania wiedzy i informacji oraz relacji między organizacjami.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dziuba, D. (2000). Gospodarki nasycone informacją i wiedzą. Podstawy ekonomiki sektora informacyjnego. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
2.Edvinsson, L., Malone, M.S. (2001). Kapitał intelektualny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
3.Koźmiński, A., Jemielniak, D. (2008). Zarządzanie od podstaw. Warszawa: Wydawnictwa Akademicki i Profesjonalne.
4.Król, H., Ludwiczyński, A. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
5.Olesiński, Z. (2017). Zwinność przedsiębiorstw a współpraca międzyorganizacyjna. Łódź: Wydawnictwo SAN.
6.Olesiński, Z., Rzepka, A., Olak, A. (2017). Zarządzanie międzyorganizacyjne w zwinnych przedsiębiorstwach. Warszawa: Wydawnictwo Texter.
7.Rzepka, A. (2017). Inter-organizational relations as a one of sources of competitive advantage of contemporary enterprises in the era of globalization. Pobrane z: http://www. sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705817301959 (12.12.2017).
8.Rzepka, A., Bojar, E. (2016). Kapitał ludzki podstawą budowania przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw. Przegląd głównych podejść i koncepcji. W: H. Czubasiewicz, P. Grajewski, J. Waśniewski (red.), Perspektywy spojrzenia na czynniki sukcesu organizacji XXI wieku (s. 27–36). Sopot–Gdańsk: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
9.Schermerhorn, J.R. (2008). Zarządzanie. Kluczowe koncepcje. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
10.Schultz, T.W. (2010). Investment in human capital. Presidential address before the American Economics Assotiation. American Economic Review, 2 (5), 1–17.
11.Skrzypek, E. (1999). Wpływ zarządzania wiedzą na jakość. Problemy Jakości, 11, 4–5.
12.Ujwary-Gil, A. (2009). Kapitał intelektualny a wartość rynkowa przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
13.Żemigała, M. (2009). Jakość w systemie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: Wydawnictwo Placet.