Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/2 2018

Rok wydania: 2018
Pobierz cały numer

Spis Treści / Artykuły / Rozdziały

# Tytuł Liczba stron Autorzy Akcje
1.

Miejsce edukacji z zakresu przedsiębiorczości w polskim systemie oświaty – próba oceny stanu dotychczasowego w kontekście współczesnych wyzwań edukacyjnych

11 (9-19) Beata Bieńkowska Więcej
2.

Rola kompetencji pracowniczych w administracji publicznej

11 (21-31) Seweryn Cichoń Więcej
3.

Społeczna odpowiedzialność w marketingu – wybrane aspekty

11 (33-43) Marek Drzazga, Zbigniew Spyra Więcej
4.

Funkcjonowanie turkusowych organizacji w kontekście kompetencji pracowniczych

10 (45-54) Anna Kałwa-Rojczyk Więcej
5.

Klasyfikacja współczesnych metod działań pionów HR w zarządzaniu

11 (55-65) Ireneusz Miciuła, Henryk Wojtaszek Więcej
6.

Rozwój refleksji kulturowej w XX wieku oraz perspektywa kultury narodowej w badaniach kultury organizacyjnej

10 (67-76) Justyna Olszewska Więcej
7.

Mentoring z perspektywy rozwoju kompetencji twórczych

10 (77-86) Agata Pietroń-Pyszczek, Robert Golej Więcej
8.

Zarządzanie różnorodnością pokoleniową we współczesnych organizacjach

10 (87-96) Małgorzata Sidor-Rządkowska Więcej
9.

Wpływ środowiska pracy spawacza na jego zdrowie i życie

11 (97-107) Maja Skiba, Justyna Frymus Więcej
10.

Rola kapitału intelektualnego w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa

11 (109-119) Agnieszka Sokołowska-Durkalec, Justyna Jaskólska Więcej
11.

Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach a rola kierownicza w motywowaniu pracowników

10 (121-130) Andrzej Wystalski Więcej
12.

Zarządzenie różnorodnością wiekową w procesie różnicowania ofert rozwojowych dla pracowników

11 (131-141) Barbara Bojarczuk, Marta Pietrzak Więcej
13.

Zarządzanie zaangażowaniem pracowników w kontekście zmian pokoleniowych w miejscu pracy

10 (143-152) Ada Dziopak-Strach Więcej
14.

Metody selekcji stosowane przez współczesne przedsiębiorstwa w procesie rekrutacji

12 (153-164) Michał Igielski Więcej
15.

Obciążenie zasobów pracy konsekwencjami chorób przewlekłych a nierówności w zdrowiu na obszarze Unii Europejskiej

14 (165-178) Agnieszka Jakubowska Więcej
16.

Czynniki sprzyjające aktywności i bierności zawodowej w Polsce

15 (179-193) Marek Kunasz Więcej
17.

Stan zmotywowania pracowników na podstawie funkcjonujących w przedsiębiorstwach systemów motywacyjnych i oceny miejsca pracy

11 (195-205) Teresa Kupczyk Więcej
18.

Dobór i ocena multidyscyplinarnych zespołów roboczych w innowacyjnych projektach na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o.

14 (207-220) Kamil Leksycki, Roman Kielec Więcej
19.

Polskie realia jakości życia

14 (221-234) Ewa Mazur-Wierzbicka Więcej
20.

Stres w miejscu pracy a potencjał pracowników

13 (235-247) Marta Młokosiewicz Więcej
21.

Kapitał intelektualny we współpracy międzyregionalnej

11 (249-259) Agnieszka Rzepka Więcej
22.

Wymiary rozwoju służb personalnych w przedsiębiorstwie

11 (261-271) Beata Skowron-Mielnik, Marcin Gołembski Więcej
23.

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) oraz zaangażowanie organizacyjne. dane z branży budowlanej na Sri Lance

10 (273-282) Prabhashini Wijewantha Więcej
24.

Aspiracje edukacyjne Polaków w latach 2010–2017

11 (283-293) Katarzyna Włodarczyk Więcej
25.

Recenzja - Michał Tomczak, Beata Krawczyk-Bryłka (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wybrane aspekty, Difin, Warszawa 2017, ss. 334.

5 (295-299) Sandra Misiak Więcej