Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-19
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/2 2018
Polskie realia jakości życia

Autorzy: Ewa Mazur-Wierzbicka
Uniwersytet Szczeciński
Słowa kluczowe: jakość życia polskie społeczeństwo
Rok wydania:2018
Liczba stron:14 (221-234)
Klasyfikacja JEL: D19 I39
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena jakości życia polskiego społeczeństwa. Realizacji celu pracy podporządkowano jej układ. W części pierwszej przedstawiono teoretyczne aspekty jakości życia na podstawie krytycznej analizy literatury przedmiotu, w części drugiej dokonano oceny jakości życia Polaków, wykorzystując w tym celu dostępny zasób danych Głównego Urzędu Statystycznego.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Borys, T. (2002). Jakość, jakość życia oraz pojęcia i relacje pochodne. W: W. Ostasiewicz (red.), Metodologia pomiaru jakości życia (s. 58–63). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
2.Borys, T. (2015). Typologia jakości życia i pomiar statystyczny. Wiadomości Statystyczne, 7, 1–18.
3.Borys, T. Knippschild, R. (red.) (2014). Jakość życia w obszarze przygranicznym – wzmocnienie ponadgranicznych przepływów dla wspólnego zrównoważonego rozwoju i planowania regionalnego. Jelenia Góra: Wydawnictwo AD REM.
4.Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2011). Diagnoza społeczna 2011. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
5.Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2013). Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
6.Czapiński, J., Panek, T. (red.) (2015). Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
7.Dziurowicz-Kozłowska, A. (2002).Wokół pojęcia jakości życia. Psychologia Jakości Życia 2002, 1, 77–99.
8.Eurostat (2018). Eurostat. Your key to European statistics. Pobrane z: www.ec.europa.eu/ eurostat (10.02.2018).
9.GUS (2012). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
10.GUS (2013). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
11.GUS (2014). Jakość życia w Polsce. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
12.GUS (2015). Jakość życia w Polsce. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
13.GUS (2016). Jakość życia w Polsce. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
14.GUS (2017). Jakość życia w Polsce. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
15.GUS (2018a). Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
16.GUS (2018b). Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2017 r. Informacje sygnalne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
17.Helliwell, J.F., Layard R., Sachs J. (red.) (2013). World Happiness Report 2013. New York: UN Sustainable Development Solutions Network.
18.Helliwell, J., Layard, R., Sachs, J. (red.) (2017). World Happiness Report 2017. New York: Sustainable Development Solutions Network.
19.Kolman, R. (2000). Zespoły badawcze jakości życia. Problemy Jakości, 2, 2–5.
20.Łunarski, J. (2008). Zarządzanie jakością. Standardy i zasady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowo-Techniczne.
21.Mroczko, F. (2012). Zarządzanie jakością. Wałbrzych: Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości.
22.Petelewicz, M., Drabowicz T. (2016). Jakość życia – globalnie i lokalnie. Pomiar i wizualizacja. Łódź: Katedra Socjologii Ogólnej Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Uniwersytet Łódzki.
23.Rutkowski, J. (1987). Jakość życia. Koncepcja i projekt badania. Z Prac Zakładu Badań Statystyczno-Ekonomicznych, 162. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
24.Sęk, W. (1993). Jakość życia a zdrowie. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 110–117.
25.Theofilou, P. (2013). Quality of Life: Definition and Measurement. Europe’s Journal of Psychology, 1 (9), 150–162.
26.Trzebiatowski, J. (2011). Jakość życia w perspektywie nauk społecznych i medycznych – systematyzacja ujęć definicyjnych. Hygeia Public Health, 1 (46), 25–31.
27.Wnuk, M., Marcinkowski, J.T. (2012). Jakość życia jako pojęcie pluralistyczne o charakterze interdyscyplinarnym. Problemy Higieny i Epidemiologii, 1 (93), 21–26.