Studia i Prace WNEiZ US

Wcześniej: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia i Prace WNEiZ

ISSN: 2450-7733    OAI    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-09
CC BY-SA   Open Access 

Lista wydań / nr 51/2 2018
Wpływ środowiska pracy spawacza na jego zdrowie i życie

Autorzy: Maja Skiba
Politechnika Częstochowska

Justyna Frymus
Politechnika Częstochowska
Słowa kluczowe: czynnik ludzki bezpieczeństwo i higiena pracy środowisko pracy
Data publikacji całości:2018
Liczba stron:11 (97-107)
Klasyfikacja JEL: J01 J28
Cited-by (Crossref) ?:

Abstrakt

Każde z istniejących przedsiębiorstw gwarantuje zatrudnionym określone warunki pracy. Dostosowanie ich bądź niedostosowanie może oddziaływać na pracowników w zróżnicowany sposób, a co się z tym wiąże – wpływać na ich stan zdrowia. Dzięki analizie i ocenie środowiska pracy możliwe jest określenie wspomnianego wyżej oddziaływania, które ma zarówno negatywny, jak i pozytywny wpływ na sam proces pracy, jak również na osoby z nim związane. Gdy zna się wpływ badanych czynników, w niektórych przypadkach możliwa jest ich modyfikacja powodująca zmianę, a w konsekwencji celową poprawę warunków pracy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie środowiska pracy spawacza oraz zagrożeń wynikających z wykonywanej pracy.
Pobierz plik

Plik artykułu

Bibliografia

1.Dzik, T., Ziółkowski, J. (2005). Czynnik ludzki a obsługa sprzętu lotniczego. Przegląd Sił Powietrznych, 7, 39–42.
2.Filipkowski, S. (1970). Ergonomia przemysłowa. Zarys problematyki. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
3.Horst, W. (2004). Ryzyko zawodowe na stanowisku pracy. Ergonomiczne czynniki ryzyka. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
4.IEC (2005). Effects of current on human beings and livestock – Part 1: General aspects. Raport IEC/TS 60479-1 ed4.0. International Electrotechnical Commission.
5.Ratajczak, Z. (1991). Elementy psychologii pracy. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
6.Ratajczak, Z. (2007). Psychologia pracy i organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
7.Szczubełek, G. (2011). Zintegrowane systemy wytwarzania. Olsztyn: EXPOL.
8.Szlązak, J., Szlązak, N. (2010). Bezpieczeństwo i higiena pracy. Kraków: Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej.
9.Sztumski, J. (1981). Socjologia pracy w zarysie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.