Wyszukiwarka

Wyniki: Odnalezione rekordy: 10.
Strona
Lista
# Tytuł artykułu Numer wydania Rok wydania
1. Caloric Restriction Diet (CR diet) or Mediterranean Diet (MD) - Which is the Best Choice for Former Athletes?
(Central European Journal of Sport Sciences and Medicine)
Vol. 13, No. 1/2016 2016 Przejdź
2. The implementation of HRM functions in hotel enterprises in Opole Province
(European Journal of Service Management)
Vol. 17, 1/2016 2016 Przejdź
3. Społeczna odpowiedzialność biznesu jako strategia prowadzenia działalności polskich przedsiębiorstw
(Współczesne Problemy Ekonomiczne)
nr 11 (2015) 2015 Przejdź
4. A formal model for planning and controlling search and rescue actions at sea
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Przejdź
5. Development possibilities for ferry transport in Adriatic-Ionian region
(Ekonomiczne Problemy Usług)
nr 124 2016 2016 Przejdź
6. Zarządzanie wiedzą w kontekście jakości życia młodych ludzi
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 48/2 2017 2017 Przejdź
7. Chabolismo, czyli o biednym obliczu osadnictwa Cyganów i Romów w wielokulturowej Hiszpanii
(Opuscula Sociologica)
nr 3/2017 2017 Przejdź
8. Wpływ środowiska pracy spawacza na jego zdrowie i życie
(Studia i Prace WNEiZ US)
nr 51/2 2018 2018 Przejdź
9. Pasywne i aktywne formy zwalczania bezrobocia w Polsce i Unii Europejskiej
(Marketing i Zarządzanie)
nr 1 (51) 2018 2018 Przejdź
10. Konkurs „Pamiętniki Pandemii”. Założenia, wyniki, wstępne refleksje
(Autobiografia Literatura Kultura Media)
nr 2 (15) 2020 2020 Przejdź
Strona